Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2009

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

De kabelkrant Weesp bericht vandaag
over de GV4 fusie. Volgens wethouder Heybroek kan het nog maanden duren
voordat er een besluit genomen wordt in Den Haag. Ook weet de
kabelkrant te melden dat de fusie is uitgesteld tot november 2010,
ongeacht of de fusie wel of niet doorgaat. Dit is niet juist. Er is zelfs een grote kans dat die verkiezingen gewoon doorgaan.

In antwoord op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel tot uitstel van de verkiezingen heeft Staatssecretaris Bijleveld geantwoord:

Dat er een herindelingsadvies is of in voorbereiding is, wil
niet zeggen dat het daarmee zeker is dat, dat herindelingsvoorstel
wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Hiervoor moet de besluitvorming
van de regering worden afgewacht. Wanneer het herindelingsvoorstel niet
wordt ingediend bij de Tweede Kamer wordt de zittingsduur van de
betrokken gemeenteraden niet verlengd.


Er zijn momenteel dus twee wetsvoorstellen. Een wetsvoorstel om de
verkiezingen uit te stellen dat wel bij de Tweede Kamer ligt, maar nog
niet behandeld is en een wetsvoorstel tot herindeling, dat momenteel
bij de Raad van State ligt en waarvan het nog niet zeker is dat het ook
daadwerkelijk naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Kortom, het is nog helemaal niet zeker dat de verkiezingen worden
uitgesteld naar november 2010. D66 Weesp gaat dan ook onverminderd door met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Link: Antwoorden Staatssecretaris