Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 november 2015

Themadebat Fusie 3 November

Aanstaande dinsdag is in Zone 1380 om 20:00 uur de thema-avond over gemeentelijke herindeling. De aanleiding is de conclusie van de provincie Noord-Holland dat Weesp zou moeten fuseren met Hilversum en Wijdemeren. Waarom dit nodig is en waarom dit een goed idee is wordt door de provincie niet echt onderbouwd. Daarom organiseert D66 Weesp een eerste avond over dit onderwerp. Het wordt tijd na te denken over de stand van zaken, de doelen van een eventuele fusie, de opties die er zijn en ook eens stil te staan bij wat anderen zeggen over dit onderwerp.

We verwachten niet dat we dit onderwerp in één avond kunnen bespreken, maar het wordt tijd dat we beginnen met het debat. Voor wie zich alvast wil verdiepen in het onderwerp hebben we een aantal artikelen op een rij gezet. Het zijn onderzoeken en opinie stukken over gemeentelijke herindelingen en ambtelijke fusies. Er worden heel veel redenen gegeven waarom je voor de ene of andere optie zou kunnen kiezen en er worden ook heel veel conclusies getrokken over wat bepaalde fusies hebben opgeleverd. Dat levert een heel genuanceerd en ingewikkeld beeld op. Oordeel zelf:

Effecten van gemeentelijke herindelingen; onderzoek naar twaalf Zuidhollandse herindelingen

Lichte evaluatie gemeentelijke herindeling NSOB eindversie 15 april 2013

Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen

Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling?

ESB Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten

Louter negatieve effecten bij herindeling

Binnenlands Bestuur. Ambtelijke fusie wint aan populariteit

VNG Magazine. Ambtelijke fusie: Stop de laffe schijnoplossing

Overzicht van gemeentelijke herindelingen (Wikipedia)

Den Haag over gemeentelijke herindelingen

Wie nog meer interessante artikelen of onderzoeken kent zouden wij willen vragen om ons die te mailen zodat we ze die kunnen opnemen in ons dossier. Het wordt een interessante discussie, dus kom ook aanstaande dinsdag!