Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 september 2016

Waarom D66 Weesp voor de Nota Duurzaamheid is

Heeft u al gehoord van de vijf richtingwijzers van D66? Ik hoop het wel, maar de kans is groot dat het niet zo is. Ik ben wat dat betreft realist. De richtingwijzers vindt u onderaan onze website, net boven die mooie groene knop om lid te worden van D66. De richtingwijzers van D66 zijn onze leidraad bij alle beslissingen die wij in het politieke debat nemen, ook als een onderwerp niet in het verkiezingsprogramma staat. Met de richtingwijzers weet u altijd welke keuze wij zullen maken.

Nummer twee is: “Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving.” Dit is persoonlijk misschien wel mijn favoriete richtingswijzer. Niet alleen duurzaam, maar ook harmonieus. Dus niet alleen verantwoord naar de toekomst, maar ook een politiek gericht op harmonie en niet op polarisering, zoals populistische partijen dat doen. Respect voor de omgeving, maar ook respect voor elkaar. Bestaat er een mooier streven dat dat? Wie meer wil weten over deze richtingswijzer kan verder lezen in een gratis boekje van de Hans van Mierlo stichting dat een verkenning is van deze richtingwijzer. Wat betekent dat nou concreet voor de politiek van D66? Ik kan u het lezen van dit boekje van harte aanraden. Het is inspirerend om te lezen wat dit betekent voor het politiek handelen van D66. Zo zouden wij de politiek vorm willen geven als we daartoe de kans krijgen!

Een kleine stap in de goede richting is daarbij de nota duurzaamheid van de gemeente Weesp. Wij werken daar van harte aan mee. De nota is een eerste stap. Het is geen briljant stuk en er valt veel op aan te merken, vooral omdat er nu nog geen concrete acties uit volgen en er vooral heel veel vervolgonderzoeken komen. In die zin is de nota niet meer dan een aanzet. Wij hadden gehoopt dat het nu al meer zou zijn.

Een van de ideeën in de nota duurzaamheid was om op gebouwen van de gemeente nu al te beginnen met het installeren van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn nu al een goede investering. De terugverdientijd is een jaar of zeven en ze gaan gemiddeld zo’n 25 jaar mee. Een rendement van 6% is in Nederland niet ongewoon. Wat dat betreft is het beter dan je geld laten staan op een spaarrekening. Wellicht zijn er betere financiële investeringen op de beurs, maar dan heb je niet de milieuwinst die je bij zonnepanelen hebt en daar gaat het uiteindelijk ook om.

In de nota duurzaamheid stond dus wel het idee om hiermee aan de slag te gaan, maar het was nog niet uitgewerkt in een voorstel. Door een gezamenlijk amendement van D66 en GroenLinks, dat brede steun kreeg hebben we nu het benodigde budget beschikbaar gesteld om hiermee direct aan de slag te gaan. Alleen de niet zo Duurzame StadsBelangen steunden ons amendement en de nota duurzaamheid niet. De financiering van dit project komt uit het potje ‘Nieuw Beleid’ dat de coalitie twee jaar geleden in het leven hebben geroepen. Elk jaar wordt er €100.000 vrijgemaakt voor nieuw beleid, maar tot nu toe is daar nog niet veel mee gedaan. Alleen de WeesperKei subsidie van jaarlijks €15.000 wordt er van betaald. De overige €85.000 gaan elk jaar vanzelf weer terug naar de algemene reserve. Tijd dus om er eindelijk eens wat mee te doen. Wij zien dit project als de kick-off van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Weesp. Dit is het begin. Nu moeten we allemaal aan de slag, alle bewoners van Weesp en alle bedrijven. 100% duurzame energie in 2030. Het kan, als je het wilt.