Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 oktober 2016

Toekomstvisie Weesp en zienswijze Deloitte rapport

In de commissie AZ van 13 oktober hebben we gesproken over de Toekomstvisie van de gemeente Weesp en de zienswijze op het Deloitte rapport. D66 Weesp steunt de Toekomstvisie, waarbij de kern is dat we gaan kijken naar twee opties voor samenwerking, eentje binnen de Gooi en Vechtstreek, waarbij er een voorkeur is voor Gooise Meren en een buiten de regio, waarbij we in gesprek willen gaan met de gemeente Amsterdam. In de Toekomstvisie staan ook allerlei criteria waarop een mogelijke samenwerking getoetst moet gaan worden en we hebben als raad aan het college gevraagd om een ijzersterk plan voor burgerparticipatie op te stellen. De bewoners van Weesp moeten immers gehoord worden bij zo’n belangrijk besluit. De toekomstvisie is het startschot voor een uiterst spannend proces dat het komend jaar zal plaatsvinden. Wat de uitkomst zal zijn, dat valt lastig te voorspellen. Alle fracties hebben zich voorlopig onthouden van het uitspreken van een duidelijke voorkeur, omdat we eerst maar eens alle opties willen onderzoeken en keurig netjes op een rij alle voor- en nadelen willen zien van deze opties voordat we een keuze uitspreken.

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland de gemeente Weesp gevraagd wat zij vindt van het rapport “Het resultaat telt” van Deloitte. Dit rapport gaat in eerste instantie niet over Weesp, maar omdat er conclusies in getrokken worden over de toekomst van de regio, gaat het uiteindelijk wel degelijk over de toekomst van Weesp. Het formuleren van een zienswijze is dan ook niet onbelangrijk.

D66 Weesp heeft de afgelopen weken duidelijk gemaakt wat wij van het rapport van Deloitte vinden. Kort door de bocht, wij vinden het broddelwerk. Het is een tenenkrommend slecht onderzoek, waarbij met voorbedachte raden is toegewerkt naar een conclusie en waar het handelingsperspectief, het voorstel hoe het nu verder moet, totaal niet op logische wijze volgt uit de getrokken conclusies. Wij hebben het rapport met plaatsvervangende schaamte gelezen. De vraag is nu, hoe reageer je op een dergelijk rapport?

Op verzoek van de raad heeft het college een voorzet gegeven voor een zienswijze. Deze zienswijze geeft allerlei argumenten die baseren op onze eigen toekomstvisie. Dat vinden wij als D66 Weesp helemaal prima. Wat niet prima is, dat is een alinea over het handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief is immers de crux van het rapport en het is een strak dictaat, dat als het wordt overgenomen door Provinciale Staten, bepaalt hoe het verder gaat. Hierbij ligt vanaf nu de regie bij de provincie, wordt vastgesteld dat er per 2023 maximaal 3 gemeenten mogen zijn, dat de provincie degene is die de arhi-procedure mag starten en dat er geen gemeente mag achterblijven. Daarmee wordt bijvoorbeeld een ambtelijke fusie uitgesloten.

D66 Weesp is dus niet te spreken over het rapport van Deloitte en we hebben grote moeite met het dictaat uit het handelingsperspectief. Als we dat accepteren, dan wordt de speelruimte voor de gemeente Weesp heel klein. In een ideale situatie zou je als gemeente alle opties moeten kunnen overwegen. Je zou alle voor- en nadelen van deze opties op een rij willen zetten en dan een besluit willen nemen wat nou echt het beste is voor Weesp. Die opzet wordt door het handelingsperspectief van Deloitte gedwarsboomd. De uitkomst staat grotendeels als vast. Het gaat niet meer om de vraag wat het beste is voor de betrokken gemeenten, het gaat om wat de provincie wil en hoe we daarop uitkomen. Machtspolitiek in plaats van een zorgvuldig proces waarbij we als gemeente Weesp de vrijheid hebben om echt de juiste keuze te maken. Ik vind dat teleurstellend.

In de door het college voorgestelde zienswijze staat nu op pagina twee, de tweede alinea, dat we het beschreven handelingsperspectief in grote lijnen kunnen volgen. D66 Weesp is het daar uiteraard niet mee eens. Wij kunnen die lijn helemaal niet volgen. Wij staan vierkant achter het eigen onderzoek uit Weesp. Wij steunen unaniem de eigen toekomstvisie en de stappen die we komend jaar willen gaan zetten. Daar zit een zekere overlapping in met het handelingsperspectief en wat dat betreft kan de provincie Noord-Holland tevreden zijn.

Maar hier wordt ons gevraagd een zienswijze te geven op een onderzoek dat gewoon niet deugt. Wij vinden dat je dan niet zomaar goed weer moet gaan zitten spelen. Als we bestuurskracht willen tonen, dan zouden we juist moeten laten zien dat we visie hebben over hoe dit proces zou moeten verlopen en dat we niet slaafs en kritiekloos achter het Deloitte verhaal aanlopen. We moeten niet bang zijn om een eigen standpunt in te nemen. Als we niet durven zeggen wat iedereen denkt, zijn we dan niet juist schuldig aan dat wat we willen bestrijden, een gebrek aan bestuurskracht? Want vrijwel iedereen ik gesproken heb ziet dat het Deloitte onderzoek met voorbedachte rade naar een conclusie en handelingsperspectief heeft toegewerkt en dat de schijn van objectiviteit slechts dat is, schone schijn.

Wat zou er wat ons betreft hierover in de zienswijze aan de provincie moeten staan? Hoe verwoorden we dat diplomatiek? Moeten we dat diplomatiek verwoorden? Of kan het ook recht voor z’n raap? Dat zou nog eens een mooie discussie zijn om in de commissie te voeren! Wij zouden het geweldig vinden als we het eens konden worden over een oprecht antwoord. Een antwoord waarbij we niet op diplomatieke wijze om de hete brij heen dansen.

Samenvattend, onze zienswijze is dat het onderzoek ernstige gebreken vertoont qua opzet, dat de onderbouwing van de conclusie niet sterk is en dat het handelingsperspectief niet logisch volgt uit de conclusie. We gaan de komende weken kijken of we voor de raadsvergadering van 27 oktober iets van deze strekking in de zienswijze kunnen krijgen.