Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 september 2017

Achtergrond meningsverschil raadsleden Ter Kuile en Van Unnik

Bedreiging en intimidatie van leden van D66 leidt tot een fors meningsverschil tussen Duurzame Stadsbelangen, Gerton van Unnik, en D66 Weesp, Saskia ter Kuile, beide raadsleden van de gemeente Weesp. De aanleiding van de aanvaring is de communicatie van Van Unnik over een lid van D66, Felix Woudenberg, die op 17 augustus heeft deelgenomen aan een demonstratie in Amsterdam tegen fascisme, naar aanleiding van gebeurtenissen in Charlottesville. Wij hebben via verschillende wegen vragen gekregen over de onderbouwing van onze bewering dat Gerton van Unnik doelbewust een haatcampagne inzet voor politiek gewin. Die vragen zijn terecht, want een dergelijke bewering doe je niet zomaar. Ook via het Weespernieuws of via Facebook of Twitter is achtergrondinformatie hierover te vinden.

Wat is er gebeurd?
Saskia ter Kuile beheert de sociale media van D66 Weesp en maakt live mee dat de naam van Felix Woudenberg en van D66 Weesp wordt gekoppeld aan een filmpje dat op Geen Stijl en Dumpert is geplaatst – internetfora die geld verdienen door berichten te plaatsen waar zoveel mogelijk op gereageerd wordt. Felix Woudenberg heeft in de Gooi en Eembode toegelicht wat dit voor hem betekent. Saskia ter Kuile, bezorgd voor de veiligheid van Felix Woudenberg, heeft zich in de berichten op sociale media gemengd, waar Gerton van Unnik een prominente rol inneemt. Dit leverde haar overwegend anonieme beledigingen en twee bedreigingen op, die zij heeft gerapporteerd bij Twitter.

D66 Weesp heeft op maandag 21 augustus een standpunt gepubliceerd over de gebeurtenissen. Daarnaast hebben wij bij burgemeester, griffier, fractievoorzitters van Weesp en landelijk bureau van D66 cyberbullying gemeld – de term voor ophitsen op het internet. Wij wilden deze melding bespreken in de daarvoor bestemde gremia van de gemeenteraad en hebben daarom de melding niet direct gepubliceerd. Gerton van Unnik vond het nodig om dit wel te publiceren. Toen wij bij burgemeester, griffier en fractievoorzitters onze verbazing over deze gang van zaken kenbaar hebben gemaakt, driegde Gerton van Unnik met een aanklacht wegens smaad. Daar hebben wij verder nog niets van gemerkt.

De haatcampagne start met het koppelen van de naam van Felix Woudenberg met een filmpje van de demonstratie op GeenStijl. Daarna gaan de beledigingen en bedreigingen via internetfora en sociale media aan het adres van Felix Woudenberg en D66 Weesp direct los – in totaal meer dan 1.000 reacties.

 

 

 

 

Gerton van Unnik heeft vanuit zijn visie ‘goud’ in handen voor een haatcampagne, waarvan hij verwacht dat dit hem bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen winst kan opleveren. Mits goed en effectief ingezet natuurlijk. Hij veronderstelt dat Saskia ter Kuile niet uit bezorgdheid voor Felix Woudenberg protesteert, maar omdat Felix is ‘ontmaskerd’ als D66er. Kijk eens naar de hoeveelheid retweets! Als D66 Weesp haar standpunt heeft gepubliceerd, waarin wij opnieuw grote bezorgdheid over de veiligheid van Felix Woudenberg uitspreken, geeft Gerton van Unnik dit door bij Geen Stijl en Bart Nijman.

Vervolgens spreekt Gerton van Unnik via tientallen tweets D66 Weesp aan om afstand te nemen van Antifa en haar ‘antifa’ lid. In Van Unniks reactie op de melding van D66 Weesp verwoordt hij dat als het volgt: “ De vraag die de kern vormt van mijn berichten, staat nog steeds: neemt D66 afstand van de straatterroristen van Antifa of AFA, zoals het raadslid van D66 het noemt? Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn?”

Hoe werkt een haatcampagne?
Om te beginnen heb je een onderwerp nodig waar een bepaalde groep mensen zich heel druk over maakt: windmolens, zwarte piet, een demonstratie tegen fascisme dat je verbindt met Antifa (Anti fascistische Actie), offerfeest, moskeeën enzovoorts. Bij een issue heb je een actuele gebeurtenis nodig, met spannend beeldmateriaal, dan heb je kans dat het door veel mensen wordt gedeeld.

De eerste foto van de demonstratie tegen fascisme op 17 augustus in Amsterdam is niet zo spannend. De eerste foto van Felix Woudenberg is veel spannender. Van Unnik kiest een nog spannender foto en voegt D66 toe, een zogenaamde meme. Bij de vierde foto heeft Van Unnik een foto gekozen die helemaal niet gaat over de demonstratie in Amsterdam op 17 augustus, maar van een andere demonstratie in Hamburg en voegt daar D66 Weesp aan toe.

Overdrijving of liegen?
In talloze berichten via Twitter en via Facebook, is van een aanleiding – Felix Woudenberg, een lid van D66 die niet in Weesp woont, heeft meegedaan aan een geweldloze demonstratie in Amsterdam – door Van Unnik een band tussen D66 Weesp en de Antifascistische Actie gemaakt. Wij zijn hier duidelijk over. Dit is een leugen van Van Unnik. Er is geen band tussen D66 Weesp en AFA. Een schijnbare relatie is doelbewust neergezet door Van Unnik in de hoop er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen stemmenwinst mee te behalen.

Als Saskia ter Kuile in een artikel in het Weespernieuws er op wijst dat zij niet gediend is van deze praktijken, dan ontkent Gerton van Unnik niet dat hij een haatcampagne heeft ingezet. Later reageert hij: Censuur! Hem wordt de mond gesnoerd! Dit heeft D66 Weesp niet een keer ergens gezegd. Sterker nog, D66 Weesp staat voor vrijheid van meningsuiting, ook als deze niet de vorm of inhoud heeft die wij graag zien. Die vrijheid geldt gelukkig ook voor onszelf, zodat wij mogen reageren op gedrag dat wij als een voorbeeld zien van een stuitend gebrek aan moraliteit.

Hoe nu verder?
D66 Weesp heeft een melding over cyberpesten ingediend bij de burgemeester en de griffie van Weesp. Wij zullen er op aandringen dat deze melding en de onderbouwing in de daarvoor bestemde gremia van de gemeenteraad wordt besproken. Gerton van Unnik heeft vanaf het begin van zijn aantreden als raadslid voor aanvankelijk Artikel 50  en vervolgens Duurzame Stadsbelangen – slogan: integer en solide stadsbestuur, daar doen wij ’t voor – het verdacht maken van mensen gebruikt voor politieke doelen. Hij heeft Weesp weggezet als ‘Palermo aan de Vecht’ en de Weesper Stadspartij beschreven als gedreven door particuliere bouwbelangen. Christian Zierleyn, raadslid voor D66, heeft een haatcampagne over zich heen gekregen vanwege zijn standpunt over zonnepanelen op de daken van het Vechtstede- en het Casparuscollege (gerealiseerd, de scholen zijn bijna klimaatneutraal en hebben de energiekosten drastisch kunnen verlagen). Oud-raadslid voor de PvdA Kitty Jong is met de dood bedreigd vanwege haar standpunt over Zwarte Piet. De rol van Gerton van Unnik is die van ophitser en aanjager, de beledingingen en bedreigen komen van overwegend anonieme accounts. Martin van Engelshoven, onze nieuwe griffier met een smetteloze reputatie en loopbaan, is door Van Unnik bij zijn aantreden ontvangen met: “Als raadslid van Weesp investerend in een goede samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek heb ik geen zin in een Anschluss bij de rode vrijstaat Amsterdam, gefaciliteerd van binnenuit. Als ware de nieuwe griffier een vijfde colonne, nota bene ook nog eens de eigen adviseur van de raad.” Facebook, Duurzame Stadsbelangen, 25 november 2016. De situatie op sociale media is al meerdere malen gespreksonderwerp geweest in de gemeenteraad van Weesp. Zo heeft burgemeester Van Bochove bij de raadsvergadering van april 2017 de boodschap gegeven dat raadsleden in principe zeggen wat ze willen, maar dat er ook grenzen zijn. Daar zijn alle partijen het roerend mee eens, behalve Gerton van Unnik van Duurzame Stadsbelangen.

Positieve noot
De Nederlandse democratie is stevig geworteld en kan tegen een stootje. Maar dit hoeft niet voor individuele mensen te gelden die als instrument gebruikt worden voor politieke doeleinden. D66 Weesp wil deze onderbouwing eindigen met een positieve noot. Wij geloven in het zelfreinigende vermogen van democratie. Mensen doorzien moddergooien. Iedereen die een rol heeft in de media, als journalist of als blogger of twitteraar, heeft een verantwoordelijkheid voor de democratie, zo ook wij. D66 Weesp wordt scherp gehouden door het optreden van PVVer Van Unnik. Het laat ons zien dat democratie en individuele veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn, maar verworvenheden die wij blijvend zullen verdedigen.

Bronvermelding:
Voor deze onderbouwing hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal van Gerton van Unnik zelf. Om Twitterberichten te kunnen zien, hebt u een Twitteraccount via www.twitter.com nodig. Om berichten op Facebook te kunnen zien hebt u een account bij Facebook nodig via www.facebook.com.
Twitter:
Het Twitteraccount van Gerton van Unnik is @gertonpolitiek, van Duurzame Stadsbelangen @DSBWeesp.
Het Twitteraccount van D66 Weesp is @d66weesp, van Saskia ter Kuile @SaskiaterKuile en van Christian Zierleyn @ChristianZierleyn.
Facebook:
https://www.facebook.com/DuurzameStadsBelangen/
https://www.facebook.com/d66weesp/

Standpunt D66 Weesp

Artikel Weespernieuws 6 september 2017, p.21 “Raadsleden DSB en D66 stevig met elkaar overhoop op Twitter” https://paper.weespernieuws.nl/open/56ab6fa0#p21

Artikel Gooi en Eembode 7 september 2017, p. 15 “Hilversummer bedreigd na kreet toen niet, nu niet, nooit meer fascisme” https://paper.hilversumsnieuws.nl/open/9d11f816/15a-101839-hilversummer-bedreigd-na-kreet-39-toen-niet-nu-niet-nooit-meer-fascisme-39-?mshare#a101839