Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 september 2017

Agenda Bestuurlijke Toekomst Weesp

De komende maanden worden heel spannend voor de politieke toekomst van Weesp. Op 9 november beslist de gemeenteraad van Weesp met welke gemeente we verder willen als partner, Gooise Meren, of Amsterdam. De oorspronkelijke doelstelling was om te komen tot een samenwerkingspartner waarmee we intensief kunnen samenwerken, ambtelijk kunnen fuseren, dansel bestuurlijk kunnen fuseren. Daarbij heeft de provincie Noord-Holland al aangegeven dat de enige van de drie opties die zij zullen accepteren een bestuurlijke fusie zal zijn.  Over de vraag welke gemeente we moeten kiezen en of we klakkeloos gehoor moeten geven aan de opdracht van de provincie, daar gaan we het in een andere bijdrage over hebben. Voor nu is het belangrijk dat de Weespers weten wat er allemaal gaat gebeuren de komende maand. Trek alvast uw agenda en schrijf mee!

De komende maand hebben we eerst nog een reguliere cyclus.  Op 26, 27 en 28 september zijn er eerst de commissies SOB, AZ en WZ en op 5 oktober is er gemeenteraad. Hierna barst het circus van de bestuurlijke toekomst in volle hevigheid los.

  • 18 oktober Politiek Plein Nummer 1 in de Grote Kerk. Hier worden de resultaten van alle onderzoeken gepresenteerd en de reacties van Gooise Meren en Amsterdam
  • 19 oktober Ledenvergadering D66 Weesp. Op deze ledenvergadering bepaalt de afdeling het standpunt voor 9 november.
  • 30 oktober Fractie en daarna Politiek Plein Nummer 2 in de Grote Kerk. Hier geven alle partijen hun standpunt weer en is er volop ruimte voor discussie.
  • 1 november Commissie AZ. In deze extra ingelaste commissievergadering AZ zal het alleen gaan over de keuze voor 9 november. Op 31 oktober is ook nog SOB en op 2 november WZ.
  • 9 november Fractie en daarna Raadsvergadering in de Grote Kerk met besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp.

Zoals u kunt zien gaan we niet over één nacht ijs. De aanloop naar het besluit op 9 november is een lange en er is op verschillende momenten ruimte voor debat. We nodigen alle Weespers uit om volop mee te doen.

Voor meer info volg de volgende websites:

Agenda D66 Weesp

Projectpagina Gemeente Weesp over bestuurlijk toekomst

Raadsinformatiesysteem Gemeente Weesp