Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 september 2017

Gooise Meren biedt Weesp warm welkom

Op 22 september zijn de raadsleden van Weesp uitgenodigd voor de presentatie van het standpunt van Gooise Meren in zake de fusie van Weesp. Het was een warm welkom in Muiden met informatie over de wijze waarop stads- en dorpsraden in de kernen functioneren en zich verhouden tot de gemeenteraad van Gooise Meren. Christian Zierleyn en Saskia ter Kuile waren beide aanwezig. Wij koersen na een intensief proces rond bestuurskracht en onderzoek naar de beste opties voor de inwoners van Weesp af op het besluit voor de samenwerkings- en fusiepartner tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017.

Vele burgers in Weesp herinneren zich het verloop van de laatste fusiebesprekingen die in 2012 zijn geëindigd doordat een lobby uit Bussum bij de Tweede Kamer Weesp wist uit te sluiten van de huidige fusiegemeente Gooise Meren. Weesp werd toen geschoffeerd en weggezet als een gemeente die niet aantrekkelijk genoeg zou zijn om mee samen te werken. Tijdens de bijeenkomst hebben wij de vraag gesteld wat er dan nu veranderd is. Burgemeester Han ter Heegde gaf helder en overtuigend aan dat groep personen achter deze lobby niet meer vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Gooise Meren en dat voortschrijdend inzicht en rationaliteit nu zwaarder wegen dan politiek belang en oude emotie.

Als fractie en als bestuur van D66 Weesp zijn we ons aan het voorbereiden om op 9 november onderbouwd een standpunt in te kunnen nemen. We hebben op 19 oktober een algemene ledenvergadering waar vertegenwoordigers van D66 Gooise Meren en D66 Amsterdam aanwezig zullen zijn. Christian Zierleyn zal op het Politieke Plein van 30 oktober het standpunt van de fractie presenteren en toelichten.

Reserveer deze twee data in je agenda – beiden in de avond – en lees over de achtergrond van de toekomst van Weesp. Als inwoner van Weesp met belangstelling voor lokale politiek hebben wij jouw inbreng nodig.