Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 september 2017

Bouwen we Weesp helemaal vol, of niet? Daar gaat de Woonvisie 2017 over.

De kernvraag die de Weesp zich moet stellen is of we door willen gaan met het volbouwen van Weesp, of willen we dat niet? Als we dat niet willen, dan moeten we volgende week in de raad de Woonvisie 2017 verwerpen. Want als we de woonvisie wel aannemen, dan is het hek van de dam. Het betekent dat we de laatste stukjes binnenstad groen gaan volbouwen en dat ook de Aetsveldsepolder niet meer veilig is voor de bouwwoede van de Weesper politiek. Willen we dat echt? D66 Weesp kan het zich niet voorstellen en zal dan ook wederom met verve tegen de woonvisie stemmen van de huidige coalitie.

We zijn ook van mening dat de woonvisie 2017 het predicaat “visie” helemaal niet verdient. Een visie zou op basis van een grondige analyse een heldere omschrijving van de problemen moeten geven en vooral een duidelijke en weldoordachte strategie hoe we die problemen kunnen verhelpen. De analyse in het voorliggende stuk is ok. De conclusie is dezelfde als in de woonvisie van 2011. We hebben een gigantisch probleem met de doorstroming. Iedereen blijft zitten waar die zit en het is heel lastig om een volgende stap te maken. Maar dat weten we al jaren. Waar de huidige visie de mist in gaat is in de omschrijving van de knelpunten en bij het formuleren van de oplossingen is deze visie volledig het spoor bijster. En dat is juist het gedeelte waar we het predicaat visie voor gebruiken, het gedeelte dat aangeeft hoe we uit deze ellendige situatie komen?

De huidige coalitie heeft het antwoord al jaren klaar. Er moeten meer sociale huurwoningen komen. Dat gaat alle problemen oplossen. Die conclusie stond bij voorbaat vast. Maar als het echte probleem de doorstroming is, hoe gaat een oplossing die bestaat uit het massaal bouwen van sociale huurwoningen dan het probleem oplossen? Iedereen snapt dat het bouwen van meer goedkope sociale huurwoningen niet de doorstroming gaat bevorderen naar duurdere woningen. Dat is een hele tijdelijke oplossing die niets doet voor die mensen die wel zouden willen doorstromen, maar dat nu niet kunnen.

In de woonvisie staat een interessant stuk over de zogenaamde “Huursombenadering”. Hierover wordt geschreven: “We gaan er in Weesp vanuit dat de huursombenadering leidt tot de gewenste doorstroming.” Met andere woorden, de huursombenadering gaat in Weesp het doorstromingsprobleem oplossen, dus daar hoeven we ons verder niet druk om te maken. Maar wat is dat eigenlijk, die huursombenadering? En gaat dat echt de problemen oplossen? In de analyse van de woonvisie staat hierover:

“De huursombenadering maakt het mogelijk om op lokaal niveau afspraken te maken over een staffeling in de huurverhoging. De kwaliteit van de woning komt dan beter tot uitdrukking in de huurprijs.. De huur kan met alleen de inflatie worden verhoogd als de feitelijke huur al dichtbij de prijs ligt die maximaal gevraagd mag worden volgens het puntensysteem. In situaties waarin de huurprijs relatief ver van de maximaal toegestane huurprij s ligt, zou dan een huurverhoging van inflatie plus 2,5 procent kunnen gelden.”

Met andere woorden, de huursombenadering is een regeling om de huren van sociale huurwoningen te kunnen verhogen. Als ze al tegen de maximale huurprijs aanliggen is het inflatie + 1% en als de huurprijs veel lager ligt dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem, kan die verhoogd worden met inflatie + 2,5%. Dat betekent bij een inflatie van 2% dus dat de huur met 4,5% verhoogd mag worden, tot de huurprijs bij het maximum ligt. En als we dus de komende jaren de huren op deze wijze fors gaan verhogen, dan is straks het gat tussen sociale huur en de daarboven liggende sociale koop en middensector woningen veel kleiner en kun je verwachten dat mensen sneller doorstromen naar de bovenliggende categorie. Als er tenminste woningen in die categorie zijn. En daar ontbreekt het in Weesp nou net aan. Gaat het drastisch verhogen van de huren via de huursombenadering het doorstroom probleem in Weesp oplossen. Nee, natuurlijk niet. Zeker niet als je vooral goedkope huurwoningen gaat bouwen en de middensector blijft verwaarlozen. Dan heeft straks iedereen een fors duurdere sociale huurwoning, maar je kunt nog steeds geen kant op.

In de commissie vroegen wij wethouder Eijking of hij echt gelooft dat de huursombenadering het doorstroom probleem gaat oplossen, zoals de woonvisie beweert. Het antwoord van de wethouder was dat hij dat niet verwacht en dat de huursombenadering maar een kleine bijdrage aan het oplossen van het probleem zal leveren. Met andere woorden, wat er in de woonvisie staat is apekool.

En dan was er nog een interessant punt in de woonvisie 2017. Vorig jaar stemde D66 ook tegen de twee amendementen van de PvdA en het CDA over 400 (extra) sociale huurwoningen en koopwoningen en we wezen er toen al op dat beide amendementen het er samen niet duidelijker op maakten. De PvdA wilde dat: “het aantal sociale huurwoningen met 400 moet toenemen.” en het CDA wilde: ” bewerkstelligen dat er binnen afzienbare tijd 400 sociale huur en koopwoningen worden gerealiseerd in Weesp.” Wij gaven toen al aan dat we niet begrepen wat we nou gaan doen als beide amendementen werden aangenomen. Gaan we nou 400 extra sociale huurwoningen bouwen? Of gaan we 400 sociale huur en koopwoningen bouwen? Of beide? Gaan we 400 sociale huurwoningen bouwen en daarnaast nog een aantal sociale koopwoningen? En hoeveel dan bij elkaar? 401? 600? 800? Wie het weet mag het zeggen. Tot grote verbazing van D66 zijn beiden amendementen letterlijk in de nieuwe lijst van ambities opgenomen. Op de vraag wat er nu staat had wethouder Eijking geen antwoord. Zijn verdediging was dat hij de amendementen letterlijk had opgenomen en verder niet had nagedacht over wat er eigenlijk staat en dat hij dat eigenlijk ook niet wist. Daar zakt je de spreekwoordelijke broek van af. Een college dat niet eens meer nadenkt over de stukken die ze produceren? Het is te slecht voor woorden.

En dat brengt me op een belangrijk punt. Wat willen we nou eigenlijk dat er in Weesp gaat gebeuren qua woningbouw? En waar willen we dat al die honderden woningen gebouwd gaan worden? Beseft iemand wel wat voor een opgave hier ligt? 400 woningen is echt heel veel. Het college roept al drieënhalf jaar dat ze tegen de afspraken met de marktpartijen in sociale huurwoningen in de Bloemendalerpolder gaan bouwen. Geen probleem! Wacht maar af. Het gaat echt lukken, roept wethouder Eijking nu al jaren. D66 is daar toch wel wat sceptisch over. Hoe ga je dat doen? De SUOK is zoals iedereen weet in beton gegoten. Als je dat gaat openbreken, wat heeft dat dan voor gevolgen? Wie gaat dat betalen? Gaan we daar de rest van onze algemene reserve aan besteden? En houden we vast aan tweederde groen en blauw? Volgens wethouder Eijking moeten we met die tweederde cijfers wat creatiever omgaan, zoals hij vorige week in het WeesperNieuws aangaf. Dat klinkt als creatief boekhouden en vergroot wat ons betreft het vertrouwen in de wethouder niet. Voor D66 is die tweederde groen en blauw niet iets waarmee valt te sjoemelen. We kunnen ons voorstellen dat ook de mensen die geïnteresseerd zijn in de toekomstige woningen in de Bloemendalerpolder willen weten waar ze aan toe zijn. Gaat de gemeente Weesp morrelen aan alle al gemaakte afspraken? Gaat Weespersluis straks opeens een heel ander karakter krijgen als er geen 2750 woningen komen, maar 3150? We wachten af. Maar we zijn bang dat er straks honderden woning elders in Weesp gebouwd moeten gaan worden, als we deze woonvisie willen realiseren. Want als het niet allemaal in Weespersluis lukt, waar gaan we dan 200, 300 of 400 nieuwe sociale huurwoningen bouwen? Dat is een forse nieuwe wijk. Waar gaat die komen. In de stad zijn weinig plekken meer. Je komt dan al snel uit bij Aetsveld als enige locatie. Wat D66 graag aan de kaak zou willen stellen is wat voor visie hebben we nu echt voor Weesp?

In het document met kernwaarden dat we aan Gooise Meren en Amsterdam hebben gestuurd staat ook dat we 400 extra sociale woningen willen bouwen, maar in kernwaarde 2 staat dat “voor de Aetsveldsepolder is het onze ambitie dat het open zicht op de polder gehandhaafd blijft.” Dat is heel belangrijk voor Weesp. We willen de polders niet verder volbouwen. Sommigen roepen nu al als argument tegen Amsterdam dat we ons dan overleveren aan de bouwwoede van Amsterdam. Ga er dan maar vanuit dat de resterende groene plekken worden volgebouwd, roepen de tegenstanders van Amsterdam. Ik zou tegen dit argument willen inbrengen dat als we de woonvisie 2017 aannemen, we deze kernwaarde met een grote boog in de prullenmand gooien en dat het een sterk signaal en argument is voor de toekomstige partner, of het nou Amsterdam of Gooise Meren is, om deze kernwaarde in de toekomst volledig te negeren. Die gemeente kan dan immers verwijzen naar de woonvisie 2017. Daar staat toch dat er tussen de 400 en 800 extra nieuwe woningen bij moeten komen. Nou, die gaan we dan maar eens bouwen! Als dat niet in de Bloemendalerpolder lukt en in de binnenstad, dan moet Weesp niet zeuren als we toch de andere polders volbouwen. Die kernwaarde van het open zicht is kennelijk niet zo belangrijk. Waar wil je het anders realiseren?

D66 is van mening dat het cruciaal is dat dit gedrocht van een woonvisie niet wordt aangenomen. Als we tegen verdere verdichting en het volbouwen van de laatste groene polders zijn, dan moeten we deze visie naar de prullenbak verwijzen. Zeker ook omdat het probleem dat we hebben, een hele slechte doorstroming, door die bouwwoede niet eens wordt opgelost. Voor volgend jaar zou ik willen zeggen, laten we hier een belangrijk verkiezingsthema van maken. D66 lijkt in Weesp de enige partij te zijn die snapt wat er gebeurt en de enige partij die echt strijdt voor behoud van groen. Laten we die gedachte vasthouden tot 21 maart 2018.