Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 januari 2018

Ledenvergadering D66 Weesp bevestigt standpunt Amsterdam

Tijdens de algemene ledenvergadering van D66 Weesp op 11 januari jongstleden is het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) besproken en op hoofdlijnen vastgelegd. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt uiterlijk 16 januari gepubliceerd op www.d66weesp.nl. De ledenvergadering heeft het bestaande standpunt van D66 Weesp voor samenwerking met Amsterdam bevestigd.

Bijzondere situatie GR2018-Weesp

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan ook over de bestuurlijke toekomst van Weesp. De vraag over de toekomstige bestuurlijke samenwerking met Amsterdam of Gooise Meren beïnvloedt de gemeenteraadsverkiezingen. D66 Weesp heeft zich in een vroeg stadium uitgesproken vóór samenwerking met Amsterdam. De D66 fractie en een meerderheid van de raad heeft uitgesproken te opteren voor Amsterdam. Het standpunt van D66 Weesp voor Amsterdam is nu nogmaals aan de leden voorgelegd bij het vaststellen van dit verkiezingsprogramma en opnieuw bevestigd.

D66 Weesp heeft het standpunt voor samenwerking met Amsterdam inhoudelijk onderbouwd. Hierna in het kort de hoofdpunten.

  • Wij zijn vóór de sterkste partner met de meeste bestuurskracht in het belang van de inwoners en het bedrijfsleven van Weesp.
  • Wij zijn vóór de kans op de beste voorzieningen. Wij willen dat de inwoners van Weesp er op vooruit gaan.
  • Wij zijn vóór het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam in plaats van een keuze voor moeizaam fusieproces van kernen en een onzekere toekomst met Gooistad.
  • Wij zijn vóór duurzaamheid. Om werkelijke duurzaamheid voor elkaar te krijgen heb je bestuurlijke slagkracht nodig.
  • Wij zijn vóór de eigenheid van Weesp. Wij denken dat die in de diversiteit van Amsterdam beter tot zijn recht komt dan in de cultuur van het Gooi.

Vertrouwen in Weesp

D66 Weesp gelooft in de kracht van Weesp. Dat betekent niet dat wij niet realistisch zijn over onze reikwijdte of hoe zaken geregeld worden in Amsterdam. Het is in het belang van inwoners en ondernemers van Weesp dat iedere stap in een mogelijke samenwerking transparant, controleerbaar en in samenspraak plaatsvindt. Wij vertrouwen op onze kracht en creativiteit om samenwerking constructief inhoud te geven.

Referendum – behoud en verstrek dialoog met inwoners

In Weesp is de unieke situatie ontstaan dat inwoners hun mening kenbaar maken via een raadgevend referendum. D66 Weesp juicht dit toe. Het is van belang dat meningen van inwoners en ondernemers van Weesp duidelijk zijn en dat alle politieke partijen die meningen kunnen afwegen. D66 Weesp ziet dat in de periode 2016-2018 de relatie tussen inwoners en bestuur van Weesp door dialoog, inspraak en communicatie intensiever is geworden. Ongeacht de uitslag van het referendum of de verkiezingen is de meer directe dialoog tussen inwoners en bestuur, een groot goed dat in de komende jaren behouden en verder verstrekt moet worden.

Constructieve samenwerking staat voorop

D66 Weesp bepaalt met haar leden de eigen standpunten. Maar wij kunnen en willen geen voorschot nemen op de toekomst. Kiezers bepalen of wij voldoende draagvlak hebben voor het verkiezingsprogramma. Een coalitie bepaalt hoe de plannen van verschillende politieke partijen in de periode van 2018 – 2022 worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen en van de coalitieonderhandelingen heeft D66 Weesp of een plaats in de coalitie of in de oppositie. In beide situaties zullen we loyaal uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad over samenwerking of dit nu met Amsterdam is, of met Gooise Meren. Het belang van Weesp weegt zwaarder dan het winnen of verliezen van een standpunt. En dat belang is gebaat bij stabiel, goed bestuur dat gericht is op constructieve samenwerking. D66 Weesp wil verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur.