Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 januari 2018

Duidelijkheid over parkeren in Weesp

Parkeren in Weesp houdt de gemoederen bezig. Als inwoner van Weesp en van het centrum in het bijzonder vraag je je af, waar zet ik die auto neer? Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Ik krijg het ook regelmatig te horen. Gelukkig wil het college de inwoners duidelijkheid geven; er komt een parkeernota. In de aanloop naar de definitieve nota zijn uitgangspunten vastgesteld. Voor het centrumgebied (waar het probleem het grootste is) viel mijn oog op de zogenaamde prioritering: inwoners staan voorop, daarna het winkelend publiek en tot slot de werkers. Tot zover gaat alles goed, u kunt rustig slapen. Dit is toch duidelijk?

Echter, als je de eerste versie van de parkeernota goed leest, zijn er zijn alleen voorstellen voor betaald parkeren in het centrum (het zogenaamde parkeerregime) en bewoners krijgen één vergunning. Als je een tweede auto hebt … ja wat dan? Inwoners staan voorop? Het college verlaat hiermee een vastgesteld uitgangspunt (inwoners eerst) en heeft geen visie voor heel Weesp met realiteitszin. Het is een gegeven dat veel inwoners meer dan één auto hebben, en hier (nog) afhankelijk van zijn. Wat zijn dan de vastgestelde uitgangspunten nog waard? D66 heeft de wethouder vragen gesteld maar ze kwam niet tot een bevredigend antwoord. Ik sluit mijn ogen niet en vind het niet acceptabel dat inwoners van ons centrum in de kou worden gezet. Ik ga voor duidelijke politiek vanuit transparantie uitgangspunten. Ik zal me blijven inzetten voor een visie op het thema bereikbaarheid voor heel Weesp, waarbij niemand in de kou staat. Dit betekent een parkeervisie voor heel Weesp, voor meerdere jaren, waarbij inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Bert Zeeman is derde op de kieslijst van D66 Weesp voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bert werkt als interim manager voor gemeentelijke overheden. Vanuit die ervaring en vanuit zijn achtergrond als planoloog kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan het bestuur van de gemeente Weesp.