Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 februari 2018

Crematorium op Landscroon; duidelijkheid

Acht jaar lang is de Weesper politiek al bezig met het nadenken over de bouw van een crematorium in Weesp; eerst op Carspelhof en nu op Landscroon. Het is tijd voor duidelijkheid. De bewoners van Weesp en de direct omwonenden en bedrijven van de Nijverheidslaan hebben hier recht op. Op 30 januari jongstleden heeft D66 het college kritische vragen gesteld en de beantwoording heeft ons niet overtuigd, integendeel. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: D66 is tegen de vestiging van een crematorium op Landscroon.

Even terug in de geschiedenis. Na het afketsen van het crematorium op Carspelhof heeft de raad op 12 juli 2017 het college opgedragen onderzoek te doen naar vestiging van een crematorium op Landscroon. De raad gaf het college een aantal aandachtspunten mee. De belangrijkste waren:

  1. De vestiging van een crematorium moet kostenneutraal voor de gemeente zijn.
  2. De bereikbaarheid en het parkeren moeten voldoende gewaarborgd zijn.
  3. Er moet een goede ruimtelijke afweging plaatsvinden.
  4. Er moet draagvlak zijn onder de Weespers en de directe omgeving moet betrokken worden bij de planvorming.

Om een verantwoord besluit te kunnen nemen moeten wij beoordelen of het college de aandachtspunten voldoende heeft uitgewerkt. Ik ben van mening dat het college dit onvoldoende heeft gedaan en het voorstel eigenlijk niet had kunnen voorleggen. En waarom dan?

landscroon

Om met het laatste aandachtspunt te beginnen. Het college erkent dat ze geen draagvlakmeting onder Weespers heeft uitgevoerd. Ook moest het college erkennen dat de directe omgeving onvoldoende is betrokken bij de planvorming. Juist bij dergelijke plannen die direct ingrijpen in het dagelijks leven is het van groot belang de directe omgeving te betrekken; we moeten omwonenden en bedrijven serieus nemen. Het college heeft dit aandachtspunt niet goed uitgevoerd en staat daarmee op achterstand. De politiek is er vóór maar vooral dóór onze inwoners. We moeten ons dat dagelijks beseffen; ik doe dat zeker. Hiermee is democratie niet een vierjaarlijkse gebeurtenis in een stemhokje, maar onderdeel van het dagelijks handelen van ons als volksvertegenwoordigers.

Dan het onderdeel kostenneutraliteit. De bedoeling is dat de nieuwe ondernemer de onderhoudskosten van Landscroon van de gemeente gaat overnemen. Maar welke garantie krijgen we? Het college stelt dat sprake is van groot achterstallig onderhoud, de hoogte daarvan is niet bekend. Ook stelt het college dat het niet aannemelijk is dat de ondernemer deze achterstallige kosten volledig gaat overnemen. Ook is het niet duidelijk of de toekomstige onderhoudslasten door de ondernemer gedragen kunnen worden. Het college maakt zich er te makkelijk van af door te stellen dat dat een zaak is van de ondernemer. Op zich waar, maar wat als blijkt dat het niet mogelijk is? Wat gebeurd er dan met Landscroon? Krijgen we de onderhoudslasten dan weer terug? Moeten er meer crematies plaatsvinden dan de 380 per jaar die nu gepland zijn of gaat de ondernemer failliet? Het college kon hier geen antwoord op geven en bleef onduidelijk. Een goed haalbaarheidsplan ontbreekt en daarmee een visie op de toekomst.

En dan het parkeren, een belangrijk item in meerdere opzichten weet u nog. Parkeren is voorzien op het terrein van Landscroon zelf. Het gaat om 50 parkeerplaatsen. Wat blijft er dan over van Landscroon, wat als er meer crematies noodzakelijk zijn in de toekomst? Meer parkeerplaatsen en waar? En hoe zit het met de nieuwe toegang tot de begraafplaats? Deze is bedacht aan de Nijverheidslaan tegenover de Karwei. Hoe zien we het voor ons als er dagelijks een stoet zich verplaatst over de Korte Muiderweg en dan de Nijverheidslaan op. Nu al stroopt het verkeer zich op en dat zal er niet beter op worden. Het college onderkent het probleem, maar vindt toch dat er sprake is van een verantwoorde keuze. Ik heb hier grote twijfels over, de vraagtekens worden almaar groter.

Landscroon

En tot slot de ruimtelijke afweging. Inmiddels is duidelijk geworden dat het college plannen heeft om een woonwijk te realiseren aan de Nijverheidslaan, notabene tegenover Landscroon. Een woonwijk met ruim 200 woningen. Het voorstel voor het crematorium rept hier met geen woord over. De wethouder moest onderkennen dat dit plan niet betrokken is bij het voorstel van het crematorium. Kortom, geen goede ruimtelijke afweging. Een aandachtspunt dat duidelijk door de raad is meegegeven.

We moeten vaststellen dat het college onvoldoende heeft onderbouwd dat een crematorium op Landscroon een verantwoorde keuze is. Op acht februari zal de raad zich hierover uitspreken. Om duidelijkheid te geven aan Weesp wil D66 na acht jaar het dossier crematorium afsluiten. Ons besluit is duidelijk en helder.

En hoe dan verder met Landscroon? Landscroon is voor veel Weespers belangrijk. Het is een mooi stukje Weesp met historische en misschien wel monumentale waarde. Het is de laatste rustplaats van veel Weespers, en van Weespers die van betekenis zijn geweest voor Weesp zoals de familie Van Houten en onze eerste burgemeester Barend Peelen. Kortom een stukje Weesp dat D66 wil behouden. De consequentie is dat we geld moeten vrijmaken voor het onderhoud en het behoud. Wij lopen hier niet voor weg. Wij kunnen dit uitleggen.