Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

Starterslening voor alle jongeren in Weesp

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8 februari 2018 is een amendement van D66 Weesp unaniem aangenomen om de mogelijkheid van een Starterslening niet alleen voor studenten maar voor alle jongeren tussen 18 en 35 jaar mogelijk te maken. De Starterslening is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek voor een eerste koophuis. De lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en een maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Bij de Starterslening hoort een verordening die regelt wie de lening kan aanvragen. Samengevat zijn dat personen die in Weesp wonen, die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, dan wel minimaal een jaar inwonend zijn en maximaal 35 jaar zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening. Ook personen die economische binding hebben met Weesp en minimaal 19 uur per week bij een Weesper werkgever werkzaam en in bezit zijn van een contract voor minimaal 1 jaar. Ook voor de economisch gebonden starters geldt de maximale leeftijd van 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening. En personen die tot hun 18e levensjaar minimaal 5 jaar aaneengesloten in Weesp hebben gewoond, in een andere stad zijn gaan wonen om te studeren en binnen vijf jaar na afstuderen weer terug willen keren naar Weesp.

Hier heeft D66 Weesp aan toe gevoegd: personen die tot hun 18de levensjaar 5 jaar onafgebroken in Weesp hebben gewoond, in een andere stad zijn gaan wonen en weer terug willen keren naar Weesp, dus ook jongeren die om een andere reden dan studie uit Weesp zijn vertrokken en weer terug willen komen.

Hier meer informatie over de Starterslening en neem bij vragen contact op met de gemeente Weesp.