Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 februari 2018

Crematorium Weesp – Een Neverending Story

We hadden een duidelijk besluit willen nemen om geen crematorium op Landscroon te bouwen, maar GroenLinks, PvdA en de WSP willen toch door met plannen maken, ook al is inmiddels wel klip en klaar dat het huidige college niet in staat is om er fatsoenlijk onderzoek naar te doen. Iedereen was het erover eens dat de verkenning van PvdA wethouder Eijking van een beschamende kwaliteit was. Teveel open eindjes, geen participatie, een slecht plan. We hadden een kans om een punt achter dit dossier te zetten na 8 jaar van vruchteloos plannen maken. Eindelijk duidelijkheid. Maar het crematorium Weesp lijkt een neverending story te worden. Als het aan de coalitiepartijen ligt gaan we vrolijk verder met plannen maken.

Wat was er mis met de voorliggende verkenning van een crematorium op Landscroon? Om te beginnen was er geen werk gemaakt van participatie. Iedereen die dit dossier de afgelopen acht jaar heeft gevolgd was er simpelweg sprakeloos van. Als er nou één onderwerp is waar participatie belangrijk is, dan is het dit onderwerp wel. Dat hebben we in de vorige periode al gezien tijdens de discussie over een crematorium op Carspelhof. Maar wethouder Eijking had er kennelijk geen zin in en nam er genoegen mee dat er maar twee bewoners uit Leeuwenveld waren gesproken. Dat was kennelijk representatief. Diezelfde bewoners kwamen op de commissie verontwaardigd inspreken dat zij zich misbruikt voelden, aangezien zij nu opeens als vertegenwoordigers van Leeuwenveld werden gepresenteerd. Het lijkt wel alsof we nog nooit aan participatie hebben gedaan in Weesp, want het politieke amateurisme straalt ervan af. Wethouder Eijking moet zich schamen.

Locatie Crematorium Landscroon volgens verkenning gemeente Weesp

Locatie crematorium volgens Stichting Landscroon i.o.

En dan heb je nog de schets van het crematorium op Landscroon. Die bestaat uit een grote driehoek die ongeveer 40% beslaat van de huidige begraafplaats. Heel wat anders dan het lieve kleine aula gebouwtje dat Aukje Zondergeld presenteerde namens de stichting Landscroon i.o. Op de kaart van de stichting Landscroon moet je echt zoeken naar het gebouwtje. Het is te vinden helemaal rechts, tegenover de GAD. De wethouder verzekerde de raad dat de historische graven gespaard zouden blijven, maar de omvang van de locatie volgens de schets van de gemeente was toch wel een schok. Dit was een hele grote locatie met een flinke parkeerplaats waar een groot deel van Landscroon aan opgeofferd zou worden. Dat nooit!

En dan parkeren. In de schetsen van vorig jaar werd parkeren ingetekend op de bestaande parkeerplaats. Maar de wethouder begon met zeggen dat dat geen optie meer was, vanwege de huidige bewoner bij de ingang. Er moest dus een nieuwe parkeerplaats komen voor ruim 40 auto’s op Landscroon. Tegelijkertijd schemerde door dat er op Landscroon wellicht in de toekomst ook twee crematies per dag zouden kunnen plaatsvinden. Is 40 plekken dan genoeg? Wat als er veel mensen komen. Waar moeten die dan parkeren? Gaan die dan allemaal bij de Karwei staan? En hoe zit dat met de parkeerdruk van het nieuwe gezondheidscentrum op de Nijverheidslaan, en oh ja, in dezelfde commissie werd een plan gepresenteerd voor ruim 200 woningen op de Nijverheidslaan. En tot slotte hoe zat het met de verkeersdrukte op de rotonde? Op al deze vragen had de wethouder nog niet nagedacht en kwam er geen antwoord.

De schets zoals die er nu ligt spreekt niemand aan. De ingang bij de Karwei spreekt niemand aan. Een massale nieuwe parkeerplaats op Landscroon spreekt niemand aan. De wethouder heeft een paar jaar de tijd gehad om er onderzoek naar te doen en dit schamele en slecht doordachte plan was alles waar hij mee kon komen. Wat ons betreft krijgt wethouder Eijking een dikke onvoldoende en we hadden graag gezien dat we tot de conclusie waren gekomen dat het tijd is om er een punt achter te zetten..

We zijn van mening dat we, als gemeente Weesp, de komende periode belangrijker zaken hebben dan dit dossier en daarom hadden we in de raad van 8 februari willen voorstellen om te kiezen voor het zogenaamde Nulscenario. Er komt geen crematorium op Landscroon en we gaan voorlopig geen energie meer steken in een zoektocht naar een andere locatie. Daarnaast willen we dat Landscroon op een passende wijze wordt opgeknapt, met behoud van het monumentale en verstilde karakter. Dus niet een radicale opknapbeurt die alle charm van de wat wilde natuur wegpoetst, maar een opknapbeurt waardoor we nog trotser worden op deze prachtige plek (rustiek stadspark). En verder vinden we dat het in de volgende periode nu wel eindelijk tijd wordt voor de al zo lang in het verschiet liggende Begraafplaatsnota. Zo denken wij over dit dossier en dit zal voor ons inzet van de verkiezingen op 21 maart en daarna van mogelijke coalitieonderhandelingen worden. We dragen het crematoriumplan ten grave. De fik erin! Het is mooi geweest.