Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

Bloemendalerpark: laat inwoners mee ontwerpen

Leden van D66 Weesp gaan deze weken de deuren langs om inwoners te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Zelf doe ik dat met veel plezier. Het is leuk om met mensen te praten en te zien met hoeveel liefde mensen voor hun huis en voor hun tuinen zorgen. In Leeuwenveld raakten we aan de praat met één van de bewoners die aangaf graag een rol te willen spelen bij de inrichting van het groen in de nieuwbouwwijk Bloemendalerpolder, het nog te realiseren Bloemendalerpark (werktitel). Hij hoopte dat er niet alleen kant en klare plannen op tafel zullen worden gelegd, waar bewoners achteraf, in de kantlijn nog iets van mogen vinden. Maar dat een groep bewoners met de ontwikkelaars aan de slag gaat om het groen en het water zo in te richten dat de bewoners van de omliggende, kinderrijke wijken er echt plezier van hebben.

Er zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten tussen burgers, ontwikkelaars en gemeente. Zo werken Amersfoorters in de Kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen samen met ambtenaren aan de uitwerking van plannen voor het project Elisabeth Groen, op de plek van het te slopen ziekenhuis. De hele stad is opgeroepen om mee te doen. Binnen door de gemeente gestelde voorwaarden maakt de werkgroep het inrichting- en beheerplan en het bestemmingsplan. Ook in Weesp hebben we experts op het gebied van landschapsarchitectuur, projectmanagement en natuurbeheer, die mogelijk met belanghebbende inwoners een bijdrage willen leveren aan het optimaal inrichten van een belangrijk stuk groen.

Mocht D66 Weesp voldoende stemmen krijgen op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan zal ik mij hard maken dat Weesp – op tijd – kijkt naar de manier waarop Amersfoort het ontwerp en de inrichting van het Elisabeth Park heeft georganiseerd. En zullen we niet vóór maar met inwoners de inrichting van het groen in de Bloemendalerpolder organiseren.