Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 februari 2018

Weesp rukt naar rechts met Gooise Meren

De verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 zijn in Weesp extra spannend. Niet alleen worden de raadsleden voor de gemeenteraad gekozen, maar burgers kunnen via het referendum ook een keuze maken voor samenwerking met Amsterdam of Gooise Meren. Dat laatste lijkt de politiek in Weesp in tweeën te splitsen. Aan de ene kant de pro-Amsterdam partijen: WSP, Groen Links, PvdA en D66. Aan de andere kant de pro-Gooise Meren partijen: CDA, VVD en Weesp bij Gooise Meren, plus een nieuwkomer op de kieslijst, de Partij van de Ouderen. Met nadruk lijkt, want bijna alle partijen die nu in de raad zitten, doen dat vanuit het belang van bewoners van Weesp.
Partijdemocratie gaat er over hoe je het belang van burgers interpreteert. Dat doe je vanuit waarden en belangen van jouw partij. De meeste mensen worden lid en actief in de politiek omdat je de waarden en standpunten van de politieke partij van jouw keuze deelt. Wat zijn dan waarden en politieke standpunten van voorstanders van Gooise Meren of Amsterdam? Beide zijn waardevol, omdat ongeacht de uitslag, zij opvattingen van bewoners van Weesp weergeven.

Pro-Gooise Meren: een conservatief standpunt
Het CDA Weesp heeft de standpunten voor de keuze van Gooise Meren uitstekend onderbouwd. Een citaat: “Het kosmopolitisch wereldje van Amsterdam is niet de leefwereld van Weesp.” Het CDA Weesp wijst er op dat bestuurlijke processen en bestaande samenwerkingsverbanden voor Weesp een kleinschalig karakter kennen. En dat volgens hen die kleinschaligheid democratische invloed en nabijheid bij de burger garandeert.
De VVD Weesp heeft ook het standpunt onderbouwd. Citaat: “Voor ons staan de inwoners van Weesp centraal, zodat zij hier prettig kunnen wonen en er zo weinig mogelijk voor ze verandert in hun directe woonomgeving. We willen graag het karakter van Weesp behouden.” Terwijl CDA Weesp een positieve keuze heeft voor een kleinschalige ontwikkeling van kernen, lijkt de VVD vooral te opteren voor stilstand,  een keuze, waarbij we hopen dat er maar zo weinig mogelijk verandert.
Je kunt deze standpunten samenvatten als conservatief: we weten wat we hebben en het is veilig om dat te houden. Een defensieve houding naar verandering is niet alleen negatief. Het is heel goed om kritisch te zijn over veranderingen en voortdurend te toetsen of we niet te veel met een roze bril kijken naar groener gras bij buren.

Pro-Amsterdam: een progressief standpunt
De pro-Amsterdam partijen benadrukken kansen voor burgers en ondernemers. Er zitten wel wat verschillen tussen. PvdA en Groen Links lijken meer principieel voor een relatief hoog percentage sociale woningbouw te zijn. D66 – mede vanuit de ervaringen in Amsterdam – geeft prioriteit aan middenhuur en WSP lijkt die kant op te schuiven. Groen Links kiest radicaler voor natuurbescherming, WSP en D66 zitten meer op natuur vanuit gebruiksperspectief. Wat betreft duurzaamheid zitten de vier partijen ongeveer in dezelfde bandbreedte met Groen Links als meest principiële partij. WSP, D66 en Groen Links zien het versterken van het culturele profiel van Weesp als kans. Alle pro-Amsterdam partijen delen de overtuiging dat de verschillende politieke doelen gebaat zijn bij maximale bestuurskracht én bij stabiliteit, dus niet nog een fusie tot een Gooi- en Vechtgemeente er achteraan. Samengevat: we weten wat we hebben, maar dat is in de toekomst voor burgers niet genoeg; een progressief standpunt.

Keuzes voor Gooi of Amsterdam ook politiek
Het is gerechtvaardigd om als CDA en VVD een conservatieve politiek voor te staan. Maar het is ook goed om transparant te zijn over de partijpolitieke achtergrond. Terwijl het CDA in Gooise Meren 5 van de 31 raadszetels heeft is dat in Amsterdam 1 op de 45. Voor de VVD ligt het iets anders, in Amsterdam heeft de VVD zitting in het college met 6 van de 45 zetels. In Gooise Meren beschikt de VVD over 8 van de 31 zetels. Deze 8 zetels zijn geen uitzondering, de VVD heeft van oudsher een stevige positie in het Gooi. Een keuze voor Gooise Meren is voor de VVD Weesp niet alleen een conservatieve keuze, maar ook een keuze voor terugkerende macht.
De politieke achtergrond geldt ook voor PvdA en Groen Links. De PvdA is in Amsterdam de tweede partij met 10 zetels en Groen Links deelt een derde plaats met 6. In Gooise Meren is dat PvdA: 4 zetels en Groen Links: 3. De positie van PvdA en Groen Links is in het linksere Amsterdam relatief sterker dan in het rechtse Gooi.

Eén van de factoren die mede de verschillen het politieke landschap bepalen is de demografische druk. In Amsterdam is dat 46.6 % en in Gooise Meren: 87.5 %. Weesp ligt zoals gebruikelijk mooi in de buurt van het landelijke gemiddelde, 69% ten opzichte van landelijk 70%. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet- werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Gooise Meren wonen relatief veel meer ouderen (65 jaar en ouder) en jongeren (onder de 20 jaar) tegenover een werkende bevolkingsgroep. Er zit verschil in stemgedrag tussen ouderen en jongeren. Jongeren kiezen eerder voor partijen als Groen Links en D66 en ouderen eerder voor PvdA, CDA en VVD.

Politieke positie D66 in het midden
En hoe zit het dan met D66? Ook daar is een partijpolitieke achtergrond. D66 is net als de VVD, CDA, PvdA en Groen Links een landelijke ledenpartij, met een verenigingsstructuur en lokale afdelingen. D66 Weesp heeft een eigen bestuur in Weesp. In Gooise Meren is D66 de tweede partij met 5 zetels en in Amsterdam is D66 de grootste partij met 14 zetels. In Weesp heeft D66 2 van de 17 zetels in de gemeenteraad. D66 Weesp heeft zowel met D66 Amsterdam als met D66 Gooise Meren uitstekende contacten en ijvert om op beide tafels de belangen van Weesp met nadruk te agenderen. Ook in Weesp is D66 een echte middenpartij, mét principiële uitgangspunten op het gebied van mensenrechten.

Uiteraard geven resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Wij wachten de uitslagen van de verkiezingen en van het referendum op 21 maart af. De uitslagen kunnen tot verschuivingen leiden, in Amsterdam, in Weesp en – iets minder waarschijnlijk – in Gooise Meren. Eén ding is zeker, een keuze voor Gooise Meren betekent voor Weesp opgaan in een veel rechtser politiek landschap dan een keuze voor Amsterdam. Dit zal voor alle burgers van Weesp merkbaar worden, bijvoorbeeld met hogere eigen bijdrages voor WMO of een hoger contingent sociale woningbouw omdat de overige kernen van Gooise Meren hier geen plaats voor (willen) maken. Of alle voorstanders van een fusie met Gooise Meren dit werkelijk beseffen, is de vraag.

Deze analyse is mede tot stand gekomen met input van Berend Klopstra, lid van D66 Weesp.

Thema

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Plan A

Het bestuur van Weesp vraagt van dag tot dag visie, bereidheid tot samenwerking en een netwerk om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De mensen van D66 Weesp hebben die kwaliteiten en willen verantwoordelijkheid nemen voor de best mogelijke toekomst van de stad Weesp: Plan A.

Op de Algemene ledenvergadering van D66 Weesp van 19 oktober 2017 heeft het bestuur van de afdeling de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekendgemaakt. Christian Zierleyn neemt de campagneleiding op zich.

Uitslag interne verkiezing D66 WEESP
1. Léon de Lange
2. Saskia ter Kuile
3. Bert Zeeman
4. Kim Oude Luttikhuis
5. Hans Douma
6. Carlo van Hekken
7. Rob 't Hart
8. Iris Koopmans
9. Erwin Brakkee
10. Astrid Ventevogel
11. Christian Zierleyn
12. Wouter Zorg (toegevoegd per 11 januari 2018)
Vastgesteld 18 oktober 2017

Lees meer