Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Parkeren: een te kleine arena met veel belangen

Het parkeren in Weesp staat net als in veel andere gemeentes in Nederland regelmatig op de agenda. Het is een verdeelvraagstuk van schaarste. Schaarste aan plekken. Welke plek? Nou, die direct voor je deur. Of voor je werk. Of voor je winkel.

Ook in Weesp buigen we ons regelmatig over de vraagstukken rond parkeren. En om te beginnen: er is geen oplossing waar iedereen gelukkig van wordt. We toveren niet opeens meer ruimte tevoorschijn in ons historisch centrum. We willen ook niet ieder perkje asfalteren voor een auto. Maar wat dan wel?

Om te beginnen is het altijd goed om te beseffen dat het niet om één probleem gaat. Bewoners willen hun auto parkeren. Mensen die in Weesp werken willen hun auto bij het werk parkeren. Mensen die winkelen doen dat met auto of fiets. In Weesp hebben we bovendien nog de unieke situatie dat we het laatste station op het tracé naar Schiphol zijn waar je de auto gratis kunt (lang)parkeren. Dat levert weer parkeerdruk op in de wijken om het station. De rode draad in dit alles is: de auto. Meer plekken om te parkeren? Autogebruik ontmoedigen. En hoe doen we dat? Door te laten betalen.

Dit laatste is voor velen geen fijne boodschap. Bewoners de kosten van een parkeerzone laten betalen? De registratie van vergunningen – ook voor bezoekers van bewoners – kost geld en het handhaven in zo’n zone ook. Een blauwe zone inrichten zodat lang parkeren in een gebied wordt ontmoedigd? Dat kost extra aan handhaving en we gaan blauwe strepen schilderen op straten, zoals in onze historische binnenstad. Parkeergarages inrichten? Het zal waarschijnlijk wel moeten, maar, ook dat kost geld. Voor het bouwen, het exploiteren en het parkeren.

Zoals ook in de Adviesnota Parkeerbeleid Weesp staat is er niet één duidelijke oplossing voor al deze verschillende problemen. We zullen én betaald parkeren op de plaatsen met de hoogste parkeerdruk moeten hebben én een blauwe zone om lang parkeren te ontmoedigen op plekken waar dat niet handig is én meer parkeerplaatsen realiseren waar dat kan en nuttig is, zoals achter het station. Wat we als politiek niet kunnen doen, is doen alsof dit gratis kan. Het kan niet.

D66 Weesp is een voorstander voor een duidelijk parkeerbeleid voor de hele gemeente en niet alleen voor de wijken waar de nood het hoogste is. Daarmee verschuiven we namelijk alleen problemen naar de volgende wijk. En stimuleer andere, meer lange termijn oplossingen: minder auto. Meer deelauto’s (met een parkeerplek) en meer fietsen (met veilige routes en goede fietsparkeerplekken). Ook in de volgende periode zal de gemeenteraad zich over problemen van parkeren buigen. D66 Weesp kiest in principe voor duurzame oplossingen, ook voor parkeren.

Thema

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Plan A

Het bestuur van Weesp vraagt van dag tot dag visie, bereidheid tot samenwerking en een netwerk om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De mensen van D66 Weesp hebben die kwaliteiten en willen verantwoordelijkheid nemen voor de best mogelijke toekomst van de stad Weesp: Plan A.

Op de Algemene ledenvergadering van D66 Weesp van 19 oktober 2017 heeft het bestuur van de afdeling de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekendgemaakt. Christian Zierleyn neemt de campagneleiding op zich.

Uitslag interne verkiezing D66 WEESP
1. Léon de Lange
2. Saskia ter Kuile
3. Bert Zeeman
4. Kim Oude Luttikhuis
5. Hans Douma
6. Carlo van Hekken
7. Rob 't Hart
8. Iris Koopmans
9. Erwin Brakkee
10. Astrid Ventevogel
11. Christian Zierleyn
12. Wouter Zorg (toegevoegd per 11 januari 2018)
Vastgesteld 18 oktober 2017

Lees meer