Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Een ezel en de Gooise steen

Weesp en een fusie met Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Het heeft een lange voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis is niet zo fraai. Er is veel over geschreven en gesproken, maar weinigen hebben de context zo trefzeker beschreven als de ervaren VVD-bestuurder Pieter Winsemius.

In zijn eindrapport over de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de Gooi en Vechtstreek schetst Winsemius feilloos de problemen en de bestuurscultuur in de Gooi- en Vechtstreek. De Gooi en Vechtstreek werd in de gesprekken met Winsemius en zijn gesprekspartners vaak omschreven als een plezierig reservaat of een paradijs. Winsemius herkende de problemen van een reservaat. “Je zet er een hek omheen en je laat niemand toe. Intussen verlies je echter de aansluiting met de wereld om je heen en raak je op achterstand.” Winsemius schetste de problemen die deze regio heeft. Negen gemeenten, veel natuur en landbouw doorsneden door spoor, snelwegen en twee provinciale wegen (N201 en N236) die qua belang een rijksweg naderen. En dan ook nog ingeklemd tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht, de Grote Buren. Vanwege de “bestuurlijke drukte” en het onderlinge wantrouwen tussen de gemeenten is er niemand die het voortouw neemt in het denken over de toekomst. Bovendien heeft niemand in de regio het gewicht van een burgemeester van Amsterdam, Utrecht of Amersfoort waarmee hij of zij direct toegang krijgt tot grote spelers als bijv. de ministers, de NS, Prorail of Rijkswaterstaat. Het gevolg is een zwakke belangenbehartiging van de regio. Er wordt over de gemeente van de Gooi- en Vechtstreek beslist, maar niet met hen. Dat leidt tot gemiste kansen.

Deze accurate beschrijving geldt tot op de dag van vandaag. Daar verandert een fusie tussen Weesp, Bussen, Naarden en Muiden niets aan. De bestuurlijke drukte en achterdocht wordt met 5 kernen in Gooise Meren niet minder. En het daarop volgende fusietraject naar Gooistad met Hilversum en mogelijk andere gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek belooft nu al weinig goeds. Bestuurlijk gedoe over fusies, de derde/vierde en vijfde ambtelijke reorganisatie in enkele jaren tijd, het is niet in het belang van de inwoner van Weesp. Tijd, geld en aandacht gaat uit naar gedoe en pluche en niet naar datgene waar het over moet gaan: leefbaarheid, dienstverlening en kansen.

Bussum en Muiden putten zich nu uit in liefdesverklaringen, nadat eens goed is doorgerekend wat het kost als Weesp niet meedoet. Hoe zat dat nog maar 6 jaar geleden? Toen mocht Weesp via een stemming in de Tweede Kamer vernemen dat wij, na jaren inspanning, praten en ondersteuning, niet welkom waren in de voorgenomen fusie van G4. Met 67 stemmen voor en 72 stemmen tegen werd het voorstel voor de samenvoeging van Weesp, Bussum, Naarden en Muiden verworpen. Wie waren er toen eigenlijk tegen? De gehele VVD-fractie, de PVV-fractie, de SP en de Christen Unie. Saillant aangezien nu de VVD alvast bestuurlijk gefuseerd is in de Gooi- en Vecht en de rekenmachine nu zwaarder weegt dan het sentiment over te chic van Bussum.  De VVD Weesp die eerst opportunistisch – de ondernemers! – half voor Gooise Meren en half voor Amsterdam was. En na wat bestuurlijk overleg nu toch weer geheel is door gezwaaid naar rechts. Niet minder saillant de tegenstem van de gehele PVV-fractie – uitgezonderd 1 lid die er niet was. Nu is er geen hardere voorvechter van Gooise Meren dan, jawel de PVV-fractieondersteuner Noord-Holland van de inmiddels partij zonder naam Van Unnik. Waarom deze opmerkelijk U-bocht? Tja, het draagvlak van de VVD en van losse politieke avonturiers is in Amsterdam aanzienlijk smaller dan dat in de Gooi- en Vechtstreek.

D66 vindt het van oudsher lastig om te bukken en te buigen voor de rechterkant van het spectrum. En houdt niet van achterkamertjespolitiek die in het nabije verleden heeft geleid tot een zeer zware beschadiging van de belangen van de inwoners van Weesp. Eén keer fuseren, met een gemeente die ons kansen biedt, in plaats van opnieuw jarenlange werkverschaffing voor koninkrijkjes, landje pik en consultants. Weesp first.

Thema

Bestuurlijke Toekomst Weesp

Onder het thema Bestuurlijke Toekomst Weesp vind je alle artikelen over de standpunten en discussies binnen D66 Weesp over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Moeten we fuseren? Wordt dat dan een klassieke herindeling, of gaan we voor een ambtelijke fusie? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Wat willen we er eigenlijk mee bereiken? Hier vind je dat debat terug.

Lees meer