Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Terugblik op 4 jaar politiek – Deel 4 – Duurzaamheid

Stem voor duurzaamheid, stem D66

Verkiezingstijd is een tijd van ideeën en vergezichten, maar ook tijd om terug te blikken. GroenLinks heeft met Herman Tuning de afgelopen vier jaar de wethouder geleverd die verantwoordelijk was voor duurzaamheid. Wat is er op dat terrein bereikt?

De conclusie die D66 Weesp heeft getrokken is dat er helaas veel te weinig is bereikt. D66 heeft duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan en heeft vier jaar lang geprobeerd om het college in een hogere versnelling te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt.

Grootste wapenfeit is de Nota Duurzaamheid van september 2016. Daar staan wel ambities in, zoals dat we op termijn energieneutraal willen zijn, maar die nota was alles behalve concreet en de doelstellingen waren verre van ambitieus. Door toedoen van D66 zijn die doelstellingen nog aangescherpt, zoals energieneutraal in 2030 in plaats van 2050, maar de nota bevatte verder geen enkel plan hoe en wanneer we dit allemaal gaan doen. Mooie woorden, geen concrete plannen.

Wethouder Tuning beloofde wel met een plannen te komen, maar anderhalf jaar later is er nog niets gebeurt en inmiddels is het verhaal dat we wachten op de regio Gooi en Vechtstreek voor een planning. Kennelijk gaan we als Weesp zelf helemaal niets doen totdat de regio eindelijk met iets concreets komt. Een gemiste kans en weinig hoopgevend, aangezien de regio Gooi en Vechtstreek niet bekend staat om zijn daadkracht.

Er is één concrete actie uitgevoerd, het installeren van zonnepanelen op de sporthal in Aetsveld, maar dat is vooral te danken aan een amendement van D66. Er stonden in de nota duurzaamheid wel ideeën voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, maar er was geen geld voor gereserveerd en er stond ook niet bij wanneer we dat zouden gaan doen. D66 Weesp heeft toen meteen ingegrepen en via een amendement budget voor vrij gemaakt en de wethouder gevraagd dit zo snel mogelijk uit te voeren.

Daarnaast heeft de gemeente een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen ondersteunt en provinciaal beleid gesteund voor de subsidie van laadpalen. Maar dat neemt niet weg dat er nog geen enkel idee is hoe we dan in 2030 willen bereiken dat we energieneutraal zijn in Weesp.

Een ander voorbeeld. In de nota duurzaamheid staat dat we willen dat er in 2025 15% elektrische auto’s zijn in Weesp. Hoe ga je dat dan ondersteunen in Weesp. Het is vanzelfsprekend zo dat het aan de bewoners van Weesp is om die elektrische auto’s aan te schaffen, maar je kunt dat wel stimuleren als gemeente door meer publiciteit te geven aan de regeling voor plaatsing van laadpalen en bovenal zul je toch ook een plan moeten hebben hoe je voldoende laadpalen gaat realiseren bij de openbare parkeerplaatsen.

Want wat dat laatste betreft even een simpel rekenvoorbeeld. Volgens het CBS waren er in december 2017 7.865 personenauto’s van particulieren. Daarnaast waren er nog 940 bedrijfswagens. In totaal dus 8.805 motorvoertuigen. Er komen tot 2025 in Weespersluis nog 2750 woningen bij en laten we aannemen dat dat er in 2025 inmiddels zo’n 2000 zijn. Volgens het CBS was het gemiddeld aantal auto’s per huishouden in Leeuwenveld 1.0 en als we dat aanhouden voor Weespersluis, dan hebben we dus in 2025 ongeveer 10.800 auto’s in Weesp. Als we daarvan 15% elektrisch willen hebben, dan betekent dat we tegen die tijd 1.620 elektrische auto’s hebben in Weesp. Er zijn een stuk of 12 openbare laadpalen in Weesp, maar daarvan staat er maar 1 in het centrum en alle andere zijn te vinden bij bedrijven op de industrieterreinen. De laadpaal in het centrum is van 2013 en er is de afgelopen 4 jaar niets meer bij gekomen.

Natuurlijk kun je ervan uitgaan dat een gedeelte van de bewoners een laadpaal in de garage of oprit heeft, maar dat zal voor grote delen van Weesp, met name het hele centrum niet gelden. Wat is de visie van de gemeente Weesp hierop? Hoe gaan we in zeven jaar tijd ervoor zorgen dat er honderden laadpalen bij komen? De huidige coalitie en de wethouder hebben geen visie en geen plan. GroenLinks heeft wat dat betreft ernstig teleur gesteld.

Dus, als het aan D66 Weesp ligt komt er zo snel mogelijk een actieplan hoe we eindelijk stappen kunnen zetten. Elk jaar 50 laadpalen erbij? Is dat haalbaar? 350 Laadpalen in 2025. Elke laadpaal twee stekkers en je hebt 700 laadpalen voor 1.600 auto’s. En Weesp energieneutraal in 2030? Dat is over 13 jaar. Mmoesten we daar niet eens heel snel een plan voor maken? D66 is het getreuzel van de huidige coalitie zat. We hadden meer verwacht van een GroenLinks wethouder.

Daarom, vooruitkijkend naar de komende vier jaar en de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het is nu tijd voor actie! Plan A. Tijd voor D66. Tijd voor daadkracht. Als D66 straks mee doet in de coalitieonderhandelingen, dan zal een actieplan duurzaamheid als een van de eerste punten op tafel komen. Wilt u dat duurzaamheid in Weesp nu eindelijk eens op de agenda komt, stem dan D66 op 21 maart!