Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 maart 2018

Focus op Weesp – versterk de gemeente nu

De bevolking heeft gekozen: een ruime meerderheid van Weespers heeft bij het referendum over de toekomst van Weesp gekozen voor aansluiten bij Amsterdam. Nu is het zaak om op basis van dat besluit zo snel mogelijk door te pakken en de gemeente te versterken. Dit is namelijk in het belang van alle inwoners van Weesp.

Ook na de verkiezingen blijven betrokken burgers ons krantenberichten sturen waaruit zou moeten blijken dat het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam niet zou werken. Gezien het gegeven dat dit stelsel met gekozen vertegenwoordigers van stadsdeelcommissies net vorige week met de verkiezingen voor de eerste keer is gestart, mogelijk een voorbarige conclusie. We wachten in Weesp het functioneren van het nieuwe bestuurlijke stelsel van Amsterdam rustig af. Hoe rustig? Nou, 4 tot 8 jaar. Zo rustig.

Bij D66 Weesp vinden we dat we onze energie niet moeten richten op theoretische discussies over het bestuur van Amsterdam. Wij willen onze aandacht richten op het zo snel mogelijk versterken van het ambtelijk apparaat van onze stad. De ambtenaren hebben vanaf 2005, naast een steeds groter wordende takenlast, actief gewerkt aan fusievraagstukken. Er is in het vraagstuk van de fusie van Weesp dus 12 jaar tijd, geld en aandacht gestort. Tijd, geld en aandacht dat niet is besteed aan andere aspecten van organisatieontwikkeling. Aan, met name, het voorbereiden van de ambtelijke organisatie op de volgende taakverzwaringen, die al op de agenda staan. Per 25 mei moet de gemeente Weesp voldoen aan de nieuwe wet over privacy bij de opslag van gegevens over personen, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. We moeten de taken van de gemeente voor het sociaal domein nog meer inzetten voor meetbare en merkbare doelen, namelijk dat inwoners met behulp van ondersteuning daadwerkelijk meer kansen hebben. En, ondanks de enorme inzet en loyaliteit van onze ambtenaren, gaan sommige basiszaken niet goed. Vele huiseigenaren hebben nog steeds geen Ozb-aanslag ontvangen. Zwerfvuil en onderhoud van het groen, stoepen en straten, het is allemaal net aan. En bij de gemeenteraad draaien we ieder dubbeltje om en komen de grenzen van onze reserves letterlijk en figuurlijk in zicht.

D66 Weesp wil het punt van de ambtelijke spankracht inbrengen bij de coalitiebesprekingen en bij de stappen naar ambtelijke fusie. Dit moet wat ons betreft zo snel mogelijk plaatsvinden, met een transparant en zorgvuldig proces. Daarom pleiten wij voor het instellen van een vierde raadscommissie, de commissie Transitie. Een dergelijke commissie, naast de commissies Algemene Zaken (AZ), Stedelijke ontwikkeling en beheer (SOB) en Welzijn (WZ), is voor burgers openbaar toegankelijk en wordt live gestreamd. In een commissie is meer ruimte voor het geven van informatie door experts en het uitwisselen van gedachten en opvattingen dan in een vergadering van de gemeenteraad.  We hebben nog meer ideeën om inwoners van Weesp te betrekken bij de komende stappen en zullen deze aanreiken. Zo is in Amsterdam veel ervaring met verschillende participatie instrumenten, offline en online, en hopelijk kunnen we daar gebruik van maken.

Kortom, D66 Weesp staat klaar voor de gesprekken over de nieuwe coalitie. Wij brengen ons verkiezingsprogramma in, de kennis en ervaring met organisatieontwikkeling en transitievraagstukken van onze raadsleden en leden van de afdeling  en onze betrokkenheid bij het geluk van de inwoners van Weesp. Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen.