Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Veranker de kernwaarden in de toekomst van Weesp

De kiezer heeft gesproken. 57% heeft gestemd voor aansluiting bij Amsterdam. Een duidelijk resultaat. D66 Weesp voelt zich daardoor gesterkt in haar keuze en heeft daarom op maandag 26 maart 2018 in de Grote Kerk van Weesp bij de historische raadsvergadering over de toekomst van Weesp gekozen voor aansluiting bij Amsterdam. Hieronder treft u de stemverklaring aan van Christian Zierleyn, scheidend fractievoorzitter van D66 Weesp.


Voorzitter,

Wij hebben in Weesp iets bijzonders gedaan! Wij hebben een succesvol referendum gehouden. Dat is een unieke prestatie waar we trots op mogen zijn. Want referenda lijken in Nederland onder een moeilijk gesternte te staan en ook in Weesp ging de strijd om het referendum niet zonder slag of stoot.

We zijn het er bijvoorbeeld allemaal over eens dat de referendumverordening van Weesp een gedrocht is met onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige formuleringen. De verordening werd nog nooit op de proef gesteld en we kwamen er nu achter dat de verordening hard toe is aan een opfrisbeurt.

We weten allemaal ook hoe referenda op misbruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Het Oekraïne-Referendum was daar een schrijnend voorbeeld van en ook in Weesp hebben we op bescheiden schaal met dit probleem mogen worstelen.

Ook dreigde de discussie over de twee opties, Gooise Meren of Amsterdam, soms te ontaarden in bangmakerij en ik concludeer dat er verschil van mening kan zijn over hoe ver je kunt gaan in het hanteren van populistische methodes. Ik merk wel bij mijzelf dat het vertrouwen dat we als raad in elkaar hadden, het vertrouwen dat we in de afgelopen twee jaar hadden opgebouwd met de onderzoeken naar de bestuurskracht en de toekomst van Weesp, dat dat vertrouwen hier en daar wel een deuk heeft opgelopen.

Het opmerkelijke aan de uitslag is dat we kunnen concluderen dat de Weespers zich niet gek hebben laten maken. En dat verbaast mij niet. Het jaar voorafgaand aan dit referendum werd gekenmerkt door onderzoek en nuance. In de weken voor de verkiezingen heb ik met talloze mensen de discussie gevoerd en het viel mij daarbij echt op dat ik de discussie vrijwel altijd op een normale manier heb kunnen voeren. De angsten die ik op sociale media langs zag komen heb ik in de persoonlijke gesprekken vrijwel niet gehoord. Wij zijn blij dat de meeste Weespers vertrouwen hebben in deze keuze voor Amsterdam en we zullen dan ook, gesteund door de uitkomst van het referendum, vol overtuiging de keuze voor Amsterdam maken.

Uiteraard zullen wij de discussies die wij hebben gevoerd meenemen in het vervolg. Het echte werk begint nu pas. Wij zullen de komende jaren, bij de besluiten die wij nemen om samen te werken en samen te gaan met Amsterdam, de 43% van de Weespers die voor Gooise Meren hebben gestemd, niet uit het oog verliezen. Wij hebben al eerder hier in de kerk gezegd dat wij bijzonder blij waren met de wijze waarop we de Weespers de afgelopen jaren betrokken hebben bij de besluitvorming over het bestuurskrachtonderzoek en daarna de zoektocht naar de toekomst van Weesp. Die participatie smaakt naar meer. Wij zijn van mening dat de komende jaren die wijze van participatie voortgezet zou moeten worden en het liefste nog zou moeten worden geïntensiveerd. Want het is cruciaal voor het draagvlak dat we zoveel mogelijk Weespers meenemen in de transformatie die voor ons ligt.

Laten we niet vergeten dat we het eens waren over de kernwaarden van Weesp. Dat waren de kernpunten die we aan Amsterdam en Gooise Meren hebben voorgelegd. Dit vinden we belangrijk. Dit moet gewaarborgd blijven. Daarover waren we het eens en dat geldt nog steeds. Nu we de keuze voor Amsterdam, via het referendum, op zorgvuldige wijze hebben gemaakt, moeten we zoveel mogelijk samen optrekken om de kernwaarden die ons echt dierbaar zijn, datgene wat ons tot Weesp maakt, grondig te verankeren in de toekomst van Weesp.