Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 maart 2018

Afscheid Christian Zierleyn

Voorzitter,

Het is tijd om afscheid te nemen. Een kleine acht jaar lang ben ik actief geweest in de Weesper politiek. Ik beschouw het als een zeer bijzondere periode in mijn leven. Ik roep al jaren tegen iedereen die het wil horen dat de lokale politiek echt helemaal te gek is en ik verbaas me er soms over dat er zo weinig interesse voor is. Zo’n bijeenkomst als afgelopen maandag, dat wij besluiten om samen te gaan met Amsterdam is een uniek moment. Ik ben echt een gevalletje van stoppen op het hoogtepunt. Het verbaast me dat Weespers niet in de rij staan om ook raadslid te worden. Raadslid zijn is geweldig!

De reden dat ik het na acht jaar mooi vind is dat het werk als raadslid ook bijzonder intensief is. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft er afgelopen week zelfs een rapport over geschreven dat precies over dit probleem gaat en dat mij uit het hart gegrepen is. Ze schrijven:

“Als de inzet van decentrale volksvertegenwoordigers niet of slechts heel moeilijk te combineren is met werk, zorgtaken en de privésituatie, dan staat dat op gespannen voet met het principe dat het ambt voor iedereen toegankelijk moet zijn.”

Ik vind dat echt heel herkenbaar. Voor mij is inderdaad reden om te stoppen dat ik het de afgelopen jaren echt heel zwaar vond om een zware, drukke baan en de privésituatie nog te combineren met het werk voor de raad. Ik denk dat we moeten uitkijken dat in de toekomst volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad alleen nog maar te doen is voor pensionado’s die er weer de tijd voor hebben. Dat zou niet goed zijn.

De raad voor het openbaar bestuur is dan ook van mening dat we ons minder bezig moeten houden met bestuurlijke activiteiten zoals vergaderen, stukken lezen en fractieberaad. Volksvertegenwoordigers zouden minder uren per week moeten maken, liefst 8 tot 12 uur per week in plaats van de huidige 16 tot 20 uur per week.

Het is een boeiend advies, dat stuk van de Raad voor het Openbaar Bestuur en ik kan het alle raadsleden die doorgaan en de nieuwe die straks beginnen van harte aanbevelen om te lezen. Alleen hoe je die reductie van de werkdruk realiseert word mij niet helemaal duidelijk. Zeker ook omdat de Raad voor het Openbaar Bestuur eraan toe voegt dat raadsleden meer tijd zouden moeten besteden aan volksvertegenwoordiging, de wijken in, het gesprek met de burger. Daar ben ik het ook helemaal mee eens, maar dat kost alleen maar meer tijd. Men noemt, betere ondersteuning door de griffie, afspraken over goede rolneming: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en de controlerende functie.

Je kunt het samenvatten met meer besturen op hoofdlijnen. Ik heb dat altijd een lastig advies gevonden, want als je het goed wilt doen en een dossier echt wilt begrijpen, dan is het mijn ervaring dat je niet anders kunt dan je verdiepen in de details. Ook is het makkelijker om dit te doen als het gaat om de kaderstellende rol, maar hoe kun je in hemelsnaam de controlerende taak van de raad vervullen als je alleen op de hoofdlijnen zit? Ik zie daar toch wel een spanning waar ik niet helemaal gerust op ben.

Het is makkelijk zeggen dat je er minder tijd aan moet besteden, maar als er vanuit het Rijk steeds meer taken naar de gemeente worden overgeheveld, dan wordt de taak eerder zwaarder dan lichter. Gaat het straks lukken om er de Omgevingswet nog even bij te doen in die 8 uur per week? Dat lijkt me niet. We hebben al bij de transitie Sociaal Domein gezien hoe tijdrovend zo’n transitie kan zijn. Ik concludeer dan ook dat de wens om volksvertegenwoordigers minder tijd te laten besteden echt in strijd is met de steeds verder gaande decentralisaties die de werkdruk alleen nog maar vergroten.

De enige oplossing die ik zie is het betrekken van meer mensen bij de lokale politiek en een grotere taakverdeling. Lees als raadslid niet meer elk stuk, maar verdeel de taken binnen de fractie. Zorg voor zoveel mogelijk actieve commissieleden en fractieondersteuners en maak van de fractie een goed samenwerkend team. Dat is echt cruciaal.

Meer betrokkenheid bij de politiek is een onderwerp dat mij na aan het hart gaat. Participatie bij specifieke projecten is prima, maar ik ben op zoek naar veel diepere betrokkenheid.

We moeten om te beginnen veel actiever politiek talent werven. Niet alleen het jaar voor de verkiezingen, maar vier jaar lang.

En ten tweede zouden we meer moeten experimenteren met het betrekken van de 98% van de bevolking die niet lid is van een politieke partij. De Raad voor het Openbaar Bestuur roept op tot experimenteren, maar zegt er nog niet bij hoe. Dat is aan ons. Waarom kunnen we niet mensen actief bij de politiek betrekken zonder dat ze lid worden van een partij? 98% van de Weespers is geen lid van een partij, maar een groot deel heeft wel een duidelijke mening, is in principe geïnteresseerd in politiek, heeft kennis waar de gemeente haar voordeel mee zou kunnen doen.

Ik weet dat we het als gemeente druk gaan krijgen de komende jaren. Desondanks doe ik dit pleidooi. Sla aan het experimenteren! Laat je inspireren door de Raad van het Openbaar Bestuur en anderen met inspirerende ideeën. Betrek meer mensen bij de Weesper politiek, want daar heeft de politiek echt baat bij. Ik maak straks weliswaar geen deel meer uit van uw raad, maar ik heb mij voorgenomen om een deel van mijn vrijgekomen tijd te spenderen aan dit doel. Het is tijd voor iets nieuws! Wordt vervolgd….

Tot zover mijn allerlaatste pleidooi in dit gremium.

Rest mij eenieder met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt en iedereen met wie ik de politieke degens heb gekruist te bedanken voor deze bijzondere tijd. Collega raadsleden, fractie, college van B&W, griffie, bodes en alle ambtenaren op de achtergrond. Het was mij een waar genoegen. Het ga jullie allemaal goed en ik wens iedereen die betrokken is bij de gemeente Weesp, de komende jaren, bij de spannende transitie naar Amsterdam, heel veel wijsheid en heel veel plezier. Ik zal het met interesse volgen vanaf de zijlijn.