Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 april 2018

Provincie stopt procedure voor fusie Weesp en Gooise Meren

De provinciale arhi-procedure voor de fusie van de gemeenten Weesp en Gooise Meren is gestopt. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van Weesp om eerst ambtelijk en later, na de nu nieuw aangevangen raadsperiode, bestuurlijk te fuseren met de gemeente Amsterdam.

GS hebben veel waardering voor Weesp dat de gemeente vanaf het begin zelf vorm heeft willen geven aan het proces om zijn bestuurskracht te onderzoeken en oplossingen voor de versterking daarvan af te wegen.
De raad heeft veel aandacht gegeven aan het betrekken van de bevolking in alle stadia van dit proces. De raad heeft haar besluit tot fusie op 26 maart genomen onder meer naar aanleiding van de uitslag van het gemeentelijk referendum op 21 maart 2018.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Bestuur: ‘De gemeente Weesp is een voorbeeld hoe gemeenten zelf sturing kunnen geven aan hun toekomst. De gemeenteraad heeft op tijd onderkend dat de gemeente een probleem met bestuurskracht heeft en is zelf op zoek gegaan naar oplossingen, waarbij zij haar inwoners nauw heeft betrokken.’GS hebben besloten om de provinciale fusieprocedure voor Weesp en Gooise Meren te stoppen, omdat met het besluit van de raad van Weesp wordt voldaan aan de voorwaarden, die GS hebben gesteld bij hun besluit op 7 november 2017 over de gemeentelijke herindelingen in de Gooi en Vechtstreek. GS hebben toen besloten om de provinciale fusieprocedure voor Weesp en Gooise Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop van het referendum, onder voorwaarde dat de raad besluit met wie Weesp gaat fuseren en per wanneer.

GS startten in februari 2017 een herindelingsprocedure in de Gooi en Vechtstreek. Weesp was daarin betrokken omdat onderzoek aantoonde dat de gemeente niet zelfstandig kon blijven functioneren. Gooise Meren was betrokken in de procedure als mogelijke fusiepartner van Weesp.

Bron: Provincie Noord-Holland