Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 mei 2018

Coalitieakkoord WSP, GroenLinks en D66 2018-2022

Op 2 mei 2018 is het coalitieakkoord van de beoogde coalitiepartners, de Weesper Stadspartij (WSP), GroenLinks Weesp en D66 Weesp openbaar. Hiermee kunnen inwoners en achterbannen van de politieke partijen er kennis van nemen en er op reageren. D66 Weesp is verheugd met het coalitieakkoord en heeft het volste vertrouwen in een stabiel bestuur voor de gemeente Weesp in de komende periode.

Een coalitieakkoord is geen blauwdruk, maar een kader voor goed bestuur. Punten die voor D66 belangrijk zijn en die wij ook in ons verkiezingsprogramma hadden opgenomen, zijn doorgevoerd in het coalitieakkoord. Punten voor bestuursstijl en het versterken van de vertrouwensbasis tussen inwoners, gemeentelijke organisatie en bestuur zijn expliciet benoemd. Integriteit, transparantie en participatie zijn geen doelen op zich, maar middelen om te komen tot besluiten die van en voor inwoners zijn.

D66 hanteert zowel landelijk als lokaal het principe van het dualisme – het college is er om te besturen, en raadsleden controleren als volksvertegenwoordigers het bestuur. Ook in dat controleren hanteren wij dezelfde uitgangspunten: integriteit, transparantie en participatie. Het kan betekenen dat één of twee raadsleden van D66 een voorstel of werkwijze van het college niet automatisch zullen steunen. Mocht dit zich voor doen dan zullen wij dat, eveneens de door ons gesteunde standpunten, met argumenten onderbouwen. U kunt ons – Leon de Lange als beoogd wethouder en Saskia ter kuile als beoogd fractievoorzitter – als lid van D66 of als inwoner daarover aanspreken.

Wij danken nogmaals onze kiezers voor het vertrouwen. Vertrouwen is een werkwoord. Wij zullen dat aan u laten zien.

Download hier het Coalitieakkoord  De toekomst is voor alle Weespers; Samen voor elkaar.