Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Afmeren Oudegracht: vertrouwen in bewoners

Op 1 mei is een proef van de gemeente Weesp gestart voor het afmeren van bootjes op de Oudegracht. Er geldt dan een nieuw afmeerbeleid in de gracht tussen Slijkstraatbrug en Pleinbrug. Onder voorwaarden krijgen maximaal dertig aanwonenden de mogelijkheid voor een ligplaats voor hun sloepje (maximaal 7 meter lang en 2,5 meter breed). Daarvoor worden ‘kikkers’ aangebracht, waar de sloepjes aan vastgebonden kunnen worden. Volgend jaar komen er nog tien kikkers bij voor passanten. In 2020 wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of en hoe ermee wordt doorgegaan. De gemeente zegt hiermee tegemoet te komen aan wensen van omwonenden.

Begin vorig jaar is er een bewonersbijeenkomst geweest waar dit onderwerp is besproken. Het verslag is naar alle omwonenden gestuurd, zodat ook de inwoners die niet aanwezig waren de kans kregen hun mening te geven. In december kregen de direct omwonenden een vooraankondiging van het voorstel van B en W. Er zijn 82 brieven verstuurd, waarop volgens de gemeente 14 positieve zijn gekomen en 1 negatieve.

In de gemeenteraad van 9 mei is er over de pilot gedebateerd. D66 Weesp steunt de pilot met vertrouwen in de verantwoordelijkheid die direct omwonenden voelen voor hun directe leefomgeving. Tijdens de gemeenteraad steunde D66 Weesp de motie van Groen Links om het gesprek aan te gaan met de indieners van de zienswijzen en het stuk aan te passen waar mogelijk om de bezwaren en zorgen weg te nemen en om aparte aandacht in het besluit te besteden aan duurzaamheid, de afwegingen rondom de flora en fauna in de gracht en het Rijksbeschermde Stadsgezicht.