Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Leon de Lange: coalitieakkoord met positieve daadkracht

Leon de Lange geeft als lijsttrekker, fractievoorzitter en kandidaat wethouder van D66 Weesp een toelichting op het tot stand komen en de inhoud van het coalitieakkoord van WSP, Groen Links Weesp en D66 Weesp.

Na een intensieve maar bovenal inspirerende verkiezingsperiode, werd D66 Weesp op uitnodiging van de WSP gevraagd om te komen praten. Al bij het eerste gesprek bleek dat de beoogde coalitie, unaniem de wens heeft uitgesproken om de WSP, GroenLinks en D66 bij elkaar aan tafel te zetten en verder te praten. De punten waarmee alle drie de partijen verkiezingen waren ingegaan lagen dicht bij elkaar. En ook ik kan alleen maar onderschrijven dat de gesprekken voortvarend verliepen. Wat u ook kunt terugzien in de snelheid waarop wij met elkaar tot dit akkoord zijn gekomen.

D66 Weesp is trots op het resultaat, alle punten van ons verkiezingsprogramma zijn herkenbaar aanwezig in het coalitieakkoord, en het stuk straalt positiviteit uit in combinatie met praktische daadkracht. Dit allemaal gericht op een optimale gemeentelijke organisatie ten bate van alle Weespers. En juist voor álle Weespers is dit akkoord geschreven. Het gaat D66 niet alleen om specifieke wijken of het prachtige historische centrum van onze stad, het gaat ons om héél Weesp en al haar inwoners. Vanuit dit oogpunt zijn wij dan ook de gesprekken ingegaan, en daarop zijn keuzes gemaakt.

In het akkoord ziet u onder andere dat het sociale beleid dat de Gemeente Weesp in de afgelopen jaren voerde wordt doorgezet en geoptimaliseerd waar nodig. Voor Weespers met een smallere beurs willen we voorzieningen in Weesp die voor hen van belang zijn: of het nu gaat om zorgvragen, zwemles of betaalbare boodschappen. Het zal er moeten zijn in Weesp. En voor Weespers die bijvoorbeeld maar niet kunnen doorgroeien naar een grotere woning vanwege de vastzittende woningmarkt, gaan we zorgen dat de doorstroom in woningmarkt op gang komt door o.a. het creëren van huurwoningen in het middensegment.

In ons verkiezingsprogramma viel het benoemen van de Wethouder van Geluk op. Hoewel wij natuurlijk heel goed snapte dat deze term minimaal een glimlach opleverde, is het in essentie duidelijk wat dit betekend. D66 staat voor transparantie in het besturen van Weesp, en daar is het geluk van de Weespers onherroepelijk aan verbonden. En dat zien we terug in het akkoord en ook in het handelen van de fractie en college. De fractie zal ook in de komende 4 jaar alle standpunten publiceren op de website. En vanuit het college zal onze wethouder verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van Participatie. Allemaal elementen die gekoppeld zijn aan het geluk van de Weespers.

Maar het geluk zit niet alleen in de bestuurlijke elementen. Ook Weesp zal een nog grotere nadruk moeten gaan leggen op duurzaamheid, groen en de daaraan verbonden kwaliteit van leven. Met het benoemen van de wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energie gaat ook voor D66 een belangrijk speerpunt gestalte krijgen. Want hoewel we als Raad al eerder de ambitie hebben uitgesproken om in 2030 energie neutraal te zijn, zullen we ook moeten handelen naar deze ambitie. In het akkoord zien we dit terugkomen in onder andere aardgasloos bouwen, het stimuleren van de verschillende partijen om te verduurzamen en daarnaast voorzieningen realiseren die bijvoorbeeld het elektrisch rijden bevorderen. We zullen wij er bedacht op moeten zijn dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid vaak veel sneller gaan dan de snelheid van een gemiddelde gemeente. Wij zullen daarin de balans moeten vinden, om op die manier een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen.

En wij kunnen het voorbeeld geven in onder andere de verdere ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Tevens een van de grootste uitdagingen die we jaren geleden al zijn aangegaan. Weesp gaat de komende jaren groeien met 10.000 inwoners. We zullen ervoor zorgen dat de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid van de woonomgeving in samenhang met onze duurzaamheidsambitie hoog op de agenda’s blijven staan van de projectontwikkelaars en andere partijen. Het benoemen van de projectwethouder Weespersluis was in onze ogen dan ook nodig en urgent. Maar los van de ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder, zal zowel de positieve als negatieve druk op de rest van Weesp verder gaan toenemen. Reden temeer om er onder andere voor te zorgen dat Weespers kunnen gaan genieten van de terrassen, bootjes kunnen aanleggen en hun auto laten staan of goed kunnen parkeren. Waarbij we rekening zullen houden met alle mitsen en maren die hierbij horen, en waarin de Weesper een belangrijke stem zal krijgen in de ontwikkelingen van het betreffende beleid.

Al met al punten die we benoemen in het akkoord, waarmee we een positieve benadering hebben proberen te geven, concreet worden waar dat kan, maar bovenal daadkracht willen uitstralen in de jaren die voor ons liggen.

Voorzitter, op het coalitie voornemen om het akkoord eventueel nog verder aan te vullen met suggesties van anderen, kregen wij vanuit de verschillende hoeken de volgende 4 suggesties:
– Uit de portefeuille- en taakverdeling dreigt een gevaar van versnippering op taak en -dossierniveau.
– Overlap en te kleine taakvelden dragen bij tot onduidelijkheid over wie nu eindverantwoordelijk is voor welk beleid.
– Het voeren van goede risicoanalyse op bijvoorbeeld ICT knelpunten; achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en de te verwachten fusie- en ontvlechtingskosten.
– Het belang van het versterken en het ondersteunen van mantelzorg door de gemeente ontbreekt in het akkoord.
Deze punten brengen wij in de afronding van het akkoord. Maar waarbij wij al wel de opmerking willen maken dat in onze ogen de verdeling van de portefeuilles een evenwichtig beeld laat zien, waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is voor het college. Met het benoemen van project- en coördinerend wethouders geeft de coalitie specifieke aandachtspunten aan, aan het college die portefeuille overkoepelend zijn of een sturing op het proces nodig hebben.

Voorzitter, ik ga richting afronding maar dat kan natuurlijk niet zonder het over onze toekomst met Amsterdam te hebben gehad. D66 is verheugd dat onze toekomst gericht is op Amsterdam, maar zoals ik direct na de referendum uitslag al zei; we moeten gaan verbinden en ook de Weespers die liever bij Gooise Meren waren gegaan zullen moeten worden gehoord in het traject naar Amsterdam. De coalitiepartijen het initiatief om de toekomst van Weesp bij Amsterdam verder vorm te geven in een raadsbreed akkoord ondersteunden. En ondanks dat we tijdens de verkiezingscampagne ons fors hebben uitgesproken, en de verschillen hebben benadrukt heb ik vertrouwen op de deelname van de oppositie om hierin mee te gaan in het belang van Weesp en haar inwoners. Maar dat vraagt inspanning van zowel de coalitie als de oppositie, het vertrouwen in elkaar zal moeten groeien en dat kan alleen maar met wederzijds respect en transparantie. Het traject naar Amsterdam zal een spannende, positieve maar soms ook een teleurstellende weg zijn. Desalniettemin is D66 Weesp ervan overtuigd dat deze keuze de beste is voor Weesp.

In het coalitieakkoord en in de gang naar Amsterdam zullen Weesp en de Weespers op nummer 1 staan.
En als beoogd wethouder van Kunst & Cultuur sluit ik graag af met een quote uit 1 van onze nieuwste aanwinsten, het prachtige lied van Erik Joppe:
“In Weesp, met z’n eigen mensen, met hun blije wensen,
met z’n mooie straten, zal ik nooit verlaten,
met zijn prachtgebouwen, ik zal altijd houden,
van mijn eigen Weesp.”

Ga hier naar het coalitieakkoord 2018-2022 De toekomst is voor alle Weespers – samen voor elkaar.