Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

Raadsbrede regiegroep Fusie Weesp

Alle politieke partijen in Weesp werken in de komende jaren samen in de regiegroep Fusie Weesp. De bedoeling is om met alle politieke partijen de processen rond de ambtelijke en de bestuurlijke fusie bij te houden. Het is handig om dit niet alleen in vergaderingen van commissies en de raad te bespreken, omdat je bijvoorbeeld met experts van gedachten wilt wisselen om goed te begrijpen wat er gebeurt. De processen van de ambtelijke en bestuurlijke fusie zijn niet heel makkelijk. En het is niet alleen belangrijk dat gemeenteraadsleden goed volgen wat er gebeurt om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ook inwoners van Weesp moeten de juiste informatie krijgen en op onderdelen mee kunnen praten.

Stand van zaken

Het college heeft op 3 juli een Bestuurlijk Convenant ondertekend met het college van Amsterdam. De raad heeft een Plan van Aanpak van het college ontvangen ter bespreking in de raadscommissie AZM van 4 juli.
Met het instellen van de Regiegroep tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2018 wordt de raadsbrede voorbereiding van de agenda van de commissie en de raad én de participatie van inwoners vanuit de Raad geborgd. Voor de komende maanden is het voorbereiden van de dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam één van de belangrijkste punten.

Ten aanzien van de bestuurlijke fusie gaat de Regiegroep aan het werk met:

  • het opstellen van en regie voeren op het traject van het fusieproces ten aanzien van organiseren van inbreng en betrokkenheid van inwoners;
  • het opstellen van en regievoeren op een tijdslijn met tussenstappen om te komen tot de ontwikkeling van initiatieven om een vertegenwoordiging uit de Weesper samenleving met zoveel mogelijk democratische legitimatie en invloed op te kunnen richten. Deze vertegenwoordiging dient met de gemeente Amsterdam te worden afgestemd en voor de bestuurlijke fusie te worden geborgd;
  • het proces van de ontvlechting uit de diverse gemeenschappelijke regelingen bewaken;
  • adviseur en klankbord m.b.t. concepten “fusieontwerpen en -adviezen”;

Namens D66 Weesp neemt Saskia ter Kuile deel aan de Regiegroep, met Bert Zeeman als vaste vervanger.

Kijk op de website van de gemeente Weesp voor meer informatie over de processen van ambtelijke en bestuurlijke fusie.

Thema

Bestuurlijke Toekomst Weesp

Onder het thema Bestuurlijke Toekomst Weesp vind je alle artikelen over de standpunten en discussies binnen D66 Weesp over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Moeten we fuseren? Wordt dat dan een klassieke herindeling, of gaan we voor een ambtelijke fusie? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Wat willen we er eigenlijk mee bereiken? Hier vind je dat debat terug.

Lees meer