Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 juli 2018

Toekomstbestendig bouwen in Weesp: flexibel en vraag gestuurd

Ook in Weesp merken we de gevolgen van de landelijke woningnood, met een extra scherp randje vanwege onze ligging in de regio Amsterdam. Voor de één is het een geweldige ontwikkeling, waarbij het eigen vermogen met de waarde van woning stijgt. Voor de ander is het een groot probleem om geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. Vooral starters en senioren hebben moeite met het vinden van woonruimte. De verwachting is dat per 2020 ruim 200.000 mensen in Nederland dringend op zoek zijn naar een woning. Naast de vraag naar voldoende woningen is het ook zaak om energiezuinig of -neutraal te bouwen. Ook dit is een belangrijke factor bij toekomstbestendig bouwen.

D66 Weesp steunt de afspraken in het coalitieakkoord om te komen tot voldoende sociale woningvoorraad. In Weesp hebben wij de bijzondere situatie dat in de komende jaren voor duizenden nieuwe inwoners gebouwd wordt, in de Bloemendalerpolder (2350 woningen), op de locatie van de Jan Woudsmaschool (meer dan 60 woningen voor jongeren), op de locatie van de Kostverlorenflat (naar verwachting 66 sociale huurwoningen) en op de zogenaamde Achmealocatie aan de Nijverheidslaan. Met deze voornemens tot nieuwbouw zijn wij in Weesp behoorlijk op streek met sociale woningen om voldoende aanbod te hebben voor starters en voor senioren.

D66 is er in Amsterdam, Gooise Meren en in Weesp ervan overtuigd dat bouw van woningen in de zogenaamde middensegment, bijdragen aan toekomstbestendige wijken met een optimale mix tussen leeftijden en inkomens. Als we spreken over het middensegment hebben we het over huren tussen 700 en 1100 euro en koopwoningen tussen ca 180.000 en 250.000. Bouwen in dit segment is meer dan alleen het bouwen van extra woningen. Het gaat ook om kijken naar slimme oplossingen binnen de bestaande voorraad en zorgen dat de woningen in het middensegment blijven.

Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning in het middensegment, zijn:

  • Starters op de woningmarkt;
  • Huishoudens die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar (nog) niet kunnen kopen vanwege de gestelde hypotheekeisen of geen geschikte betaalbare koopwoning kunnen vinden;
  • Mensen die graag flexibel willen blijven, bijvoorbeeld vanwege hun beroep of contract;
  • Kenniswerkers;
  • Ouderen die hun koopwoning willen verkopen om vermogen vrij te maken, maar door hun inkomen of vermogen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning;
  • Huishoudens die nu nog in een corporatiewoning wonen, maar graag willen doorstromen naar een betere woning in de vrije sector.

Terwijl de maatschappij en de economie verandert, is het van belang om niet alleen te bouwen voor de vraag van vandaag, maar ook voor de vraag van morgen. Wat we vooral niet moeten doen, is de valkuil van de vorige periode van woningnood herhalen. Toen, in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw, zijn hele wijken uit de grond gestampt, eenvormig, zonder faciliteiten, niet duurzaam, zowel op energiegebied als onvoldoende leeftijd bestendig.  Niet kijken naar een vitale stad met een gemengde samenstelling, is een hypotheek waar wij onze stad niet mee willen opzadelen. Bij het bouwen van een vitale en toekomstbestendige stad is het nodig om geen absolute aantallen of percentages voor bepaalde doelgroepen per project te hanteren, maar per wijk te kijken naar de best mogelijke mix die we kunnen realiseren. En het is niet alleen wat een gemeenteraad wil, het gaat ook over wat inwoners willen en waar een projectontwikkelaar voor wil tekenen. Hoe meer diversiteit, hoe meer keuze, hoe zekerder dat er voldoende aanbod is voor de woonwensen van iedereen tijdens zijn of haar woonloopbaan. En dit geldt ook voor alle energiemaatregelen die we willen en kunnen nemen. Deelauto’s? Graag, faciliteren met parkeerplekken, maar wel na particulier initiatief. Elektrische auto’s? Ja, faciliteren met oplaadpunten. Maar, opnieuw een individuele keuze.

D66 Weesp maakt zich sterk voor deze uitgangspunten en zal binnen de doelstellingen van het coalitieakkoord meebouwen aan vitale en toekomstbestendige wijken voor alle Weespers.

Bert Zeeman

Thema

Duurzaamheid

Iedereen is voor duurzaamheid. Prachtig! Maar wat gaan we daadwerkelijk doen om Weesp duurzamer te maken?

D66 wil een concreet beleid gaan formuleren hoe we Weesp groener en duurzamer kunnen maken. Dus geen wollige taal, maar een concrete aanpak. Zo gaan we het doen! Over vier jaar, een groener beleid, meer lokale duurzame energie en een goede thuishaven voor de elektrische auto.

Lees meer