Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Meer duidelijkheid over terrassen in Weesp

De Beleidsregel terrassen die op de vergadering van de gemeenteraad van Weesp van 22 mei 2019 voorlag is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder horecaondernemers vergunningen kunnen aanvragen voor nieuwe terrassen. De door het college aangeboden Beleidsregel terrassen bleek nog niet duidelijk genoeg voor bewoners van de binnenstad en voor ondernemers.

Vitale binnenstad
Bewoners, ondernemers en uiteindelijk ook een meerderheid in de gemeenteraad wensen een duidelijke begrenzing aan het aantal terrassen.  En die gewenste begrenzing ziet iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief. Bewoners willen geen overlast. Ondernemers willen rechtszekerheid bij het aanvragen van een vergunning. Een meerderheid van de raad wil een binnenstad waar een evenwicht is tussen vitaliteit en leefbaarheid. We willen immers geen binnenstad waar niets te doen is, lege winkels, geen gelegenheid voor een kopje koffie of een drankje. Winkels die we graag zien, de bakker, de slager en de speciaalzaak, hebben loop nodig om open te blijven. En een goede mix tussen winkels en horeca is nodig voor die loop, voor een vitale binnenstad voor wie de Weespers graag een stukje om fietsen.

Leefbaar evenwicht
Maar we willen ook een binnenstad die leefbaar is. Waar mensen prettig kunnen wonen, waar voetgangers, fietsers en auto’s zich samen veilig kunnen verplaatsen. Waar het groen en het water, zo kenmerkend voor onze historische binnenstad, beschermd zijn en blijven. Het evenwicht tussen vitaliteit en leefbaarheid is niet makkelijk bij zulke uiteenlopende belangen en perspectieven.

Motie coalitiepartijen
Tijdens de participatieavonden en tijdens het inspreken van burgers en ondernemers werd duidelijk dat bezwaren van omwonenden en ondernemers serieus genomen moeten worden. Bij de behandeling van de Beleidsregel terrassen hebben de coalitiepartijen een motie ingediend om het kader voor het verlenen van vergunningen verder te verhelderen. De motie wil dat de Beleidsregel terrassenbeleid wordt aangepast, zodat per deelgebied rekening wordt gehouden met de situatie wat betreft de verkeersveiligheid, groen en leefomgeving. Dat betekent per deelgebied een maximaal vast te stellen aantal terrassen. Geen terrassen in het groen, alleen als het echt niet anders kan. Geen extra terrassen als een ondernemer al een terras op eigen terrein heeft. Alleen seizoensgebonden terrassen – dus afbreken in de winter – en een verbod op terrasverwarmers. Als een terras op groen staat, dan wordt de ondernemer verplicht om het groen te herstellen aan het einde van het seizoen. De motie bepaalt ook dat de bovenstaande begrenzingen worden verwerkt in de Beleidsregel terrassenlocaties in Weesp. En de motie bepaalt ook dat het beleid geëvalueerd moet worden, met nadruk op de handhaving van de begrenzingen – na 23 uur klaar, alleen tijdens het seizoen, geen terrasverwarmers en alle overige beperkingen.  En, om de rechtszekerheid voor alle partijen te garanderen, op termijn de locaties van de terrassen vast te leggen in het bestemmingsgebied stedelijk gebied 2013.

Hiermee krijgen bewoners en ondernemers meer rechtszekerheid over het terassenbeleid. De motie van D66, Groen Links en WSP is tijdens de vergadering aangepast, vervolgens mede ondertekend door CDA en de VVD en gesteund door de PVDA. Het raadsbesluit om in te stemmen met de voorliggende Beleidsregel terrassen is afgewezen.