Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

Parkeren – het verdelen van schaarse ruimte

Het verdelen van schaarste is altijd een ondankbare taak. Hoe dat je dat? Je kunt er voor zorgen dat ruimte minder schaars wordt door het gebruik ervan te beperken of duurder te maken. Dus de uitgave van parkeervergunningen beperken, hogere parkeertarieven en alleen parkeren voor bewoners. Elke beperkingen wordt door iemand gevoeld. De mensen met meer dan één auto. Winkeliers die hun klanten een plek voor de deur gunnen. Bezoekers die af moeten rekenen of voor wie afgerekend wordt.

Gratis lang parkeren?
In Weesp hebben we een bijzondere situatie die op een aantal plekken de parkeerdruk versterkt. Reizigers zien Weesp, met onze directe treinverbinding met Schiphol, als een gratis parkeerterrein. In een straal van 15 minuten loopafstand naar het station bezetten reizigers parkeerplaatsen voor inwoners. Een auto staat per dag al gemiddeld 23 uur stil, en bij deze auto’s is dat zomaar even 2 of 3 weken.

Gaat het wel goed met de nieuwe maatregelen?
De Parkeernota die op 3 juli 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad van Weesp en gaat in per september 2020. De nota zorgt zeker weer voor nieuwe knelpunten. Gaan mensen uitwijken naar parkeerplekken buiten de zones voor betaald parkeren en vergunningen? Werken alle systemen? Hoe gaat het met de handhaving, krijgen mensen die de auto toch neerzetten zonder vergunning en zonder te betalen wel boetes? En het belangrijkste, ervaren inwoners in het gebied voor betaald parkeren en vergunningen werkelijk een verbetering? Het eerste jaar na invoering zal er goed gekeken worden naar hoe het gaat met het parkeren.

Aanpassingen dankzij reacties van inwoners
D66 heeft het voorstel van van het college met WSP, Groen Links en de VVD verandert door de tweede parkeervergunning van onbepaalde tijd te maken. Daarnaast steunen wij de aanpassing van het CDA om bezoekersuren meer flexibel te maken door ze per jaar te kunnen besteden in plaats van per maand.

De inhoud van de Parkeernota is het laatste jaar tot stand gekomen met uitgebreide deelname van inwoners, ondernemers en winkeliers. Maar niet iedereen kan 100% gelijk krijgen, daarvoor lopen belangen teveel uiteen. D66 zal de komende jaren bij het kijken hoe het gaat niet alleen informatie van de gemeente willen hebben. Ook van bewoners willen we graag horen hoe het gaat. Het laatste woord over het parkeren is zeker niet gezegd.

Thema

Parkeren

Lees meer