Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Een doorkijk naar 2020 – nog meer inwoners betrekken

De Kadernota 2020 van de Gemeente Weesp biedt een doorkijk naar het komende politieke jaar. Niet zo maar een jaar. Eén van de belangrijkste jaren uit de geschiedenis van de stad Weesp, waarin we de beslissing nemen over de nadere invulling van de bestuurlijke fusie. Over een moment waarin we ophouden een aparte gemeente te zijn en doorgaan als Weesp. Want, van wie is de stad? Van wie is de stad nu en van wie is de stad straks? De stad is niet van een gemeentelijke overheid. De stad is – ook letterlijk – eigendom van haar inwoners, haar bedrijven, haar maatschappelijke organisaties. De stad is van mensen die in Weesp met elkaar leven en werken, feesten en rouwen, kinderen krijgen en ouderen verzorgen.

Niet het perspectief van de gemeente

Dit brengt me bij de Kadernota. Veel van wat in de Kadernota staat, is noodzakelijk en goed. Op veel plaatsen wordt participatie, het meedoen van inwoners bij het opstellen van beleid, genoemd. Er is aandacht voor het samenwerken met inwoners over onderwerpen die hen nauw aan het hart gaan. De directe leefomgeving, voorzieningen en misschien zelfs goede voornemens. Maar…het perspectief van de gemeentelijke overheid staat nog vaak centraal.

Vraag vanuit inwoners

Mijn pleidooi is om in het komende jaar de vraag vanuit de inwoners voorop te stellen. Werken we aan een integraal veiligheidsplan? Zullen we starten met wat inwoners zelf kunnen en willen? Zoals de Weesper Buurtwacht? Betrokkenheid van inwoners, via een inventarisatie van camera’s, via subsidies voor hang en sluitwerk en via een gratis veiligheidscheck zijn uitstekende stappen, maar begin ook hier aantoonbaar bij de inwoners.

Informatie transparant

Inwoners kunnen niet meedoen als zij niet de beschikking hebben over de juiste informatie die te snappen is. Informatie voor de Raad is openbaar en dus ook beschikbaar voor inwoners. D66 zal in de komende periode kritisch blijven over transparantie en beschikbaarheid van informatie, niet alleen voor ons eigen functioneren als partij, maar ook voor het fundament dat nodig is voor betrokkenheid van inwoners.

Ondersteun bij zelforganisatie

Duurzaam beheer van de openbare ruimte brengt met zich mee dat we niet meer alle stoepen, straten en vluchtheuvels met gif spuiten. Dat is te zien. Weesp wordt minder aangeharkt. Inwoners leggen bijenvelden aan en vergroenen de tuin. Een antwoord op meer groen, ook op plekken waar we dat niet gewend zijn, is niet meer gemeente. Antwoorden kunnen ook van inwoners komen: zwerfvuil voorkomen of opruimen en onkruid weghalen van je straat als je dat stoort. Ondersteun inwoners bij zelforganisatie met informatie en simpele ondersteuningsvormen.

Open dialoog

Het meedoen van inwoners over onderwerpen zal in de komende tijd op veel verschillende manieren en momenten ondersteund worden. D66 hoopt dat steeds meer inwoners die gelegenheden aangrijpen om hun stem te laten horen. En dat we door met elkaar te praten meer begrip krijgen voor standpunten die misschien niet direct de onze zijn. We zijn immers nooit te oud om van andere mensen te leren, of dat over terrassen, parkeren, bouwprojecten of de invulling van een traditie gaat, om maar een paar willekeurige onderwerpen te noemen.

Kernkwaliteit samen voor Weesp

Over het van elkaar leren, daar wil ik de beschouwing over de Kadernota 2020 mee afsluiten. Het gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet. Want bij dat leren hoort het besef dat jouw eigen gelijk niet absoluut is. Dat je met andere mensen de stad deelt. En dat je met die mensen samen de stad leefbaar houdt. Als woon- én werkstad, als uitgaansstad en als stad voor dieren, insecten en planten. Oog en oor voor alle perspectieven, dát kan een kernkwaliteit van onze stad zijn. Daar kunnen we ons sterk voor maken. Ook in een nieuwe bestuurlijke context.