Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 september 2019

22 september Algemene ledenvergadering D66 Weesp en Amsterdam

In de laatste Algemene ledenvergadering van D66 Weesp (ALV) van 20 maart 2019 is besloten te verkennen wat de mogelijkheden zijn om op een zo kort mogelijke termijn als afdeling D66 Weesp samen te gaan met die van Amsterdam. Dit loopt vooruit op de bestuurlijke fusie van Amsterdam en Weesp, maar is ook dringend omdat er niet genoeg animo is voor een eigen bestuur. Het trio Leon de Lange, Lalita Bissesseur en Marion Di Bucchianico hebben hierin het voortouw genomen.

In de afgelopen periode zijn er een aantal gesprekken geweest met de afdeling Amsterdam en het regiobestuur. Er bestaat mogelijkheid om aan te sluiten. Er wordt rekening mee gehouden dat wij vooruitlopend op de komende verkiezingen graag nog wel een apart onderdeel blijven. Ook zouden wij graag nog beschikken over onze eigen financiën, zodat deze kunnen worden ingezet voor eigen activiteiten. Dat blijkt gelukkig mogelijk te zijn. Daarnaast worden wij uitgenodigd om wel al gebruik te maken van de activiteiten die door de afdeling Amsterdam worden georganiseerd (lezingen, cursussen etc).

Dat betekent grote lijnen:

– D66 Weesp wordt voorlopig een deelafdeling van D66 Amsterdam.
– Er wordt 1 afgevaardigde aangewezen uit Weesp die het afdelingsbestuur Amsterdam aanvult en “afdeling Weesp” vertegenwoordigt.
– Weesp blijft over eigen middelen beschikken.
– De afdracht van onze bestuurders blijft gelijk.

Hoe regelen wij dit formeel? Op 22 september is er een ALV in Amsterdam (het Stadscongres van D66 Amsterdam). Het idee is om op die dag een ALV Weesp te organiseren in Amsterdam waarin formeel tot fusering van onze afdelingen besloten wordt. Dit zal gebeuren in een afzonderlijke ALV van Weesp begin van de middag. Graag nodigt het bestuur van de afdeling D66 Weesp leden en belangstellenden uit om hierbij aanwezig te zijn.

ALV fusie afdelingen Weesp en Amsterdam D66
Op 22 september, om 12.30 uur
Nieuwe Achtergracht 170
Amsterdam

Vanzelfsprekend zou het mooi zijn als zo veel mogelijk leden uit Weesp bij deze vergadering aanwezig kunnen zijn om dit besluit te nemen. Het is mogelijk om ook deel te nemen aan het middagprogramma. Het is in ieder geval noodzakelijk om je in te schrijven voor het Stadscongres, klik daarvoor op de link hierboven.