Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 september 2019

Afdelingen D66 Weesp en D66 Amsterdam besluiten tot fusie

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van D66 Weesp en van D66 Amsterdam op 22 september jongstleden hebben beide afdelingen het besluit genomen om per 1 januari 2020 te fuseren en verder te gaan als D66 Amsterdam. De voorzitters van de besturen van D66 Weesp, Marion di Bucchianico, en van D66 Amsterdam, Elise Moeskops, toonden zich beiden verheugd met de besluiten van de ledenvergaderingen. De Weesper D66ers kunnen zo, ook tijdens het proces van fusie, ondersteund worden door afdeling Amsterdam. En de Weesper leden kunnen zo kennis van de situatie van Weesp inbrengen.

Tot het moment van bestuurlijke fusie tussen de gemeenten van Amsterdam en Weesp, gepland in 2022 óf 2026, valt de voormalige afdeling Weesp onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van de afdeling Amsterdam. De bestaande deelafdelingen in Amsterdam zijn namelijk ingericht aan de hand van de gemeentelijke indeling naar 7 stadsdelen. Pas na de bestuurlijke fusie weten we, aan welke deelafdeling Weesp zal worden toegevoegd. Het centrale bestuur van D66 Amsterdam wordt aangevuld met een projectbestuurslid Weesp. Kijk ook bij het voorgenomen besluit en de oproep voor de ALV D66 Weesp van 22 september.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via communicatie@d66amsterdam.nl of skuile.gemeenteraad@weesp.nl.