Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 januari 2020

Samenkracht basis voor Weesp in Amsterdam

D66 Weesp is de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ingegaan met het verkiezingsprogramma Plan A. Wij zijn altijd duidelijk geweest dat wij voor Amsterdam als partner kozen. Waarom eigenlijk?

Ik herhaal onze hoofdpunten uit 2018:
• Wij zijn vóór de sterkste partner met de meeste bestuurskracht in het belang van de inwoners en het bedrijfsleven van Weesp.
• Wij zijn vóór de kans op de beste voorzieningen. Wij willen dat de inwoners van Weesp erop vooruit gaan.
• Wij zijn vóór een plaats in het bestuurlijke stelsel van Amsterdam, in plaats van een – toen nog -onzekere toekomst met Gooistad.
• Wij zijn vóór duurzaamheid. Om werkelijke duurzaamheid voor elkaar te krijgen heb je bestuurlijke slagkracht nodig.
• Wij zijn vóór de eigenheid van Weesp. Wij denken dat die eigenheid in de diversiteit van Amsterdam goed tot zijn recht komt.

D66 gelooft in de kracht van Weesp. Wij  vertrouwen op  kracht en creativiteit van onze inwoners en ons bestuur om samenwerking constructief inhoud te geven. Het is in het belang van inwoners en ondernemers van Weesp dat ook in de komende jaren elke stap in de samenwerking transparant,  controleerbaar en in samenspraak plaatsvindt.

Een belangrijke mijlpaal voor de keuze van Amsterdam was de uitslag van het raadgevend referendum. D66 heeft zich voor de verkiezingen gecommitteerd aan de uitslag van het referendum. We zien dat alle partijen in de raad de wens van een meerderheid van de kiezers respecteren. Ondanks verschil in perspectief is raadsbreed in de regiegroep samengewerkt. Dankzij het vermogen van alle partijen om niet de eigen politiek maar de wens en het belang van inwoners voorop te stellen, ligt er nu een uniek bestuurlijk akkoord voor. Zonder die samenkracht, een kernkwaliteit van Weesp, was dit nooit gelukt.

Hiervoor wil ik uit de grond van mijn hart alle fracties en raadsleden bedanken. En ik wil graag de inzet van de wethouders, de griffie en de betrokken ambtenaren erkennen. Ook in Amsterdam is de samenkracht van Weesp erkend. Wij danken de verantwoordelijke wethouder Groot Wassink en de gekozen leden van de stadsdeelraad Zuid-Oost en van de gemeenteraad van Amsterdam, die Weesp hartelijk en op basis van vertrouwen hebben ontvangen. Zonder samenkracht kunnen wij niet het beste voor Weesp bereiken. Daar is nu een gunstige politieke constellatie voor. Als D66 zien wij deze kans en kiezen met overtuiging voor een constructieve invulling van de samenwerking op basis van het voorliggende bestuursakkoord in de komende 2 jaar. Dank u wel.