Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 februari 2020

Investeringsbehoefte zelfstandig wonen ouderen 13,4 miljoen

Veel gemeenten hebben geen inzicht in de vergrijzing van hun bevolking en de woningopgave die dat met zich meebrengt. Met een nieuwe online tool hebben ANBO en ActiZ dat voor alle gemeenten in Nederland in kaart gebracht. Met de tool is eenvoudig te zien hoeveel ouderen er nu in een gemeente wonen en hoeveel dat er in 2040 zijn. En hoeveel woningen er per gemeente moeten worden aangepast en gebouwd om ervoor te zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen.

Als we kijken wat dit voor Weesp betekent dan zien we dat in 20 jaar bewoners van ouder dan 65 jaar groeien van 4.100 naar 5.710 in 2040. De groei van het aantal bewoners van 65+ brengt vragen met zich mee over het zo zelfstandig mogelijk wonen van ouderen met, als dat nodig is, ondersteuning door mantelzorg, vrijwilligers, ondersteuning en zorg. En, om zelfstandig te kunnen wonen, zijn aanpassingen aan woningen nodig, of nieuwbouw die geschikt is voor veilig wonen van ouderen. Ook de ligging van de woning is belangrijk voor zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. Daarvoor wordt, onder andere het principe van de 3 A’s gehanteerd: arts, apotheek en Albert Heijn (of andere supermarkt) op loopafstand van de woning. Volgens de analyse van ANBO/Actiz betekent de groei van het aantal bewoners van boven de 65 in de komende 20 jaar een investeringsnoodzaak van 13,4 miljoen euro in Weesp voor woningaanpassingen (denk trapliften, drempels en dergelijke) en nieuwbouw. Hierin is niet meegenomen de investeringen die er zullen moeten zijn in uitbreiding van huishoudelijke hulp, thuiszorg, welzijn, huisartsenzorg en verpleeghuiszorg. En, bedenk dat er straten zullen zijn, waar meerdere ouderen met dementie (zullen) wonen. Wat betekent dat voor de buurt en de wijk, hoe kunnen we niet alleen die ouderen veilig en vertrouwd laten wonen, maar alle betrokken inwoners mee nemen in deze situatie? Is het bijvoorbeeld duidelijk waar je naar toe kunt bellen voor hulp?

Als we dit vraagstuk agenderen op de politieke agenda dan betekent dit onder andere het volgende.
– Wordt deze investeringsbehoefte meegenomen in de prestatieafspraken met Ymere?
– Kunnen wij integrale wijkbeelden maken waaruit duidelijk wordt waar (toekomstige) ouderen wonen en meerjaren plannen maken voor de noodzakelijke aanpassingen in de omgeving?
– Kunnen wij de bestaande nieuwbouwplannen tegen het licht houden en kijken of deze investeringsopdracht daarin wel voldoende is belegd?
– Komt er in het plan van aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie een apart stuk over de analyse die we nodig hebben om dit vraagstuk inzichtelijk te krijgen en duidelijk te krijgen welke afspraken hierover met zowel partners in het fysieke als het sociale domein noodzakelijk zijn?

D66 Weesp gaat met deze vraagstukken aan de slag. Thijs Elderenbosch, Bert Zeeman en Saskia ter Kuile zijn alle drie vanuit hun werk experts op het gebied van het duidelijk maken van organisatievragen van gemeenten, woningbouwcoöperaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Zij gaan in de komende tijd kijken wat de verschillende analyse instrumenten opleveren aan beeld om bovenstaande vragen scherper in te vullen. Mochten er mensen zijn die hier graag eens in mee werken en denken, wij gaan 1 of 2 avonden aan de slag en willen met de resultaten inhoud geven aan kaders voor de Omgevingsvisie. Meld je bij Saskia ter Kuile: saskiaterkuile@hotmail.com, dan laten we je weten wanneer en waar we ermee gaan werken.