Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2020

Werken aan een groener Weesp

Op 2 maart 2020 zaten zo’n 80 inwoners van Weesp in een bomvolle zaal van het stadskantoor. Gemeente Weesp en Platform Weesp Duurzaam organiseerden een thema-avond over groen. De gemeenteraad van Weesp heeft op 6 februari 2020 het nieuwe Groen Beleidsplan vastgesteld. De gemeente gaat de komende maanden op verschillende manieren met inwoners overleggen hoe we de plannen uit het groenplan het beste kunnen realiseren.

De avond begon met een inleiding over het groenbeleid van Amsterdam. Indrukwekkende presentaties die menigeen in de zaal deden verzuchten wanneer we met ons groenbeleid onderdeel uit gaan maken van de bescherming van de Hoofdgroenstructuur. Dit regelt namelijk niet alleen het onderhoud van het groen, maar stelt ook duidelijke kaders voor gebruik en bebouwing. Omgekeerd verheugden de verantwoordelijke ambtenaren van Amsterdam zich er op om het groen van Weesp mee te kunnen nemen in het versterken van de Diemerscheg en de aansluiting op het Natura 2000 gebied van de Naardermeer en de Ankeveense plassen. Wat zeker aansprak zijn alle acties van Amsterdam die erop gericht zijn om natuur en biodiversiteit in de stad te versterken.

Na de inleidingen werd het gesprek voortgezet via 7 tafels. We spraken over kaders, verstening, klimaatverandering, bomen en onderhoud. Raadsleden Saskia ter Kuile en Bert Zeeman waren beiden tafelvoorzitters. Wij waren beide onder de indruk van de betrokkenheid en kennis van de inwoners aan de tafel. Naar aanleiding van het Groenbeleidsplan van Weesp reageerden inwoners op een aantal punten.

Een belangrijke reactie op het groenbeleidsplan is dat duidelijke visie wordt gemist. Is inderdaad de visie dat we zo snel mogelijk aansluiten op de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam? Hebben we daarbinnen punten die specifiek zijn voor Weesp? Hebben we een visie op de ontwikkeling van ‘meer kwalitatief hoogwaardig’ groen? Wat betekent dat in het echt? De oudere deelnemers aan de tafel wisten te vertellen dat er bij Oversingel een prachtige, door Kors Brijer ontworpen tuin is geweest. Dat er rozenperken zijn geweest, gierzwaluwen, spreeuwen. Allemaal maken we ons zorgen over de sterfte van insecten, het verdwijnen van vogels en dieren en over de veranderingen in ons klimaat. Het Groenbeleidsplan moet in het echt iets opleveren en dat moet zichtbaar zijn voor inwoners.

Ook waren er veel vragen over hoe inwoners zelf ondersteund kunnen worden bij wat je zelf kunt doen voor natuur in Weesp. Kan er een ‘groenloket’ of informatiepunt komen voor steenbreek – het vervangen van tegels in tuinen door groen? Mogelijk kan het platform Weesp Duurzaam hier een rol in spelen, om met vrijwilligers informatie over klimaatbestendig tuinieren te geven, bijvoorbeeld in de Bibliotheek. Het platform Duurzaam Weesp organiseert ook energiecoaches voor de energietransitie en mobiliseert als burgerinitiatief inwoners.

Als derde belangrijke punt geven inwoners aan dat partijen als de gemeente Weesp, Ymere, het Waterschap en particulieren samen moeten werken aan gezamenlijke doelen. Nu is het nog te veel dat partijen langs elkaar heen werken en onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars agenda en activiteiten. Als voorbeeld werd een tweejaarlijkse wijkschouw van Zuid II door inwoners en Ymere gegeven. Prima dat de schouw plaatsvindt, maar (te) weinig terugkoppeling. En kan Ymere regels maken die het verstenen van tuinen tegengaan? Samenwerking met duidelijke doelen en verankerd in een convenant zou meegenomen kunnen worden in het beleid van de gemeente Weesp en geborgd moeten worden als Weesp onderdeel is van Amsterdam.

Doe mee met het versterken van groen en natuur in Weesp en hou de agenda van de gemeente Weesp in de gaten.

  • Stadsgesprekken: open bijeenkomsten met de inwoners over het Groenbeleidsplan en over de vraag wat inwoners van de gemeente verwachten.
  • Ronde tafelgesprekken over belangrijke onderwerpen die we samen met onze partners willen realiseren. Mogelijke deelnemers: landbouwers, Waterschap, Provincie, milieuorganisaties en inwoners.
  • Open prijsvraag over het beste groenidee voor Weesp.
  • Wijkgesprekken om op buurt- en wijkniveau te horen welke initiatieven bewoners willen nemen en welke inbreng ze daarbij van de gemeente verwachten.
  • Met basisscholen afspraken over hoe we de leerlingen kunnen betrekken bij een groene omgeving.