Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2020

Benieuwd naar de energietransitie in Weesp?

Ben je geïnteresseerd in de plannen voor de energietransitie? Kijk voor informatie over de Regionale Energiestrategie op https://energieregionhz.nl/. Op 18 mei 2020 is er een webinar via ZOOM Bijeenkomst concept RES NHZ Gooi- en Vechtstreek door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Weesp werkt voor de energietransitie mee aan de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Dit is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Dit zijn keuzes die we met elkaar maken, in Weesp, in de Gooi- en Vechtstreek, Amsterdam, Provincie Noord-Holland en landelijk.

De uitgangspunten van de gemeente Weesp staan beschreven in de nota Duurzaam Weesp 2016.
De landelijk doelstellingen zijn:
In 2030 is 70% van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam opgewekt.
-Klimaatneutraal in 2050
Doelstellingen Weesp:
-Energieneutraal in 2030
-Hernieuwbare energie 18% in 2025
In het coalitieakkoord van 2018 – 2022 zijn de doelstellingen voor de gemeente Weesp bevestigd.

In de RES worden de regionale plannen beschreven voor de Gooi- en Vechtstreek. Om de landelijke doelstellingen voor de energietransitie te halen, zullen we daar echt allemaal wat voor moeten doen. Energie besparen, meer duurzame opwekking (zonne- en windenergie) door burgers, maar ook door bedrijven, door energiebedrijven en door overheden. Waar komen die zonneparken en de windmolens? Hoe worden inwoners bij processen betrokken? Hou ook de agenda van de gemeente Weesp in de gaten voor dialoogavonden.