Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

Energietransitie: zet in op besparen

Met energietransitie veranderen we onze energievoorziening. In het nieuwe energiesysteem is fossiele brandstof voor een belangrijk deel vervangen door duurzame energiebronnen zoals zon en wind en moet er veel aandacht zijn voor energiebesparing. Duurzame energiebronnen kunnen collectief worden ontwikkeld door zonneparken – velden met zonnepanelen en windmolens. Maar voordat we ons landschap vol zetten met panelen en molens kunnen we ons inspannen om minder energie te gebruiken. Dat betekent namelijk niet alleen minder panelen en molens in ons landschap, dat betekent ook minder energiekosten voor inwoners en ondernemers.

En hoe doen we dat dan, inzetten op minder energiekosten, bijvoorbeeld bij het aardgasvrij maken van een wijk? Als individuele burger kan ik hierover meepraten. Wij hebben 3 jaar geleden zonnepanelen op ons dak geplaatst. Een investering die we in 10 jaar terug verdienen. We hebben samen met 11 buren de vloer geïsoleerd. Daarvan is de terugverdientijd 3-4 jaar. Ons verbruik is gedaald van gemiddeld 6800,- energiekosten per jaar naar 3.600,-.  Het energielabel van onze huizen is gestegen en daarmee is ons huis meer waard. Als we er goed naar kijken is het een factor 3 effectiever om te isoleren. Waarom doen we dat dan niet, allemaal?

Isoleren kost geld
Huiseigenaren en woningbouwcorporaties moeten eerst investeren in isolatie en daar heb je geld voor nodig. Maar, je hebt ook geld voor onderhoud van huizen nodig. Kaders en – hopelijk – subsidies en/of belastingaftrek zullen er in de komende jaren voor zorgen dat isoleren net als onderhoud vanzelfsprekend is. Bewustzijn van de noodzaak om minder energie te gebruiken is van groot belang. En dat bewustzijn hoort daar waar de maatregelen plaatsvinden, bij de individuele burger.

Isoleren is ingewikkeld
Ieder huis heeft een specifieke situatie voor isolatie – wel dubbelglas of niet; spouwmuur of niet; vloer- of dakisolatie of niet. Voor een burger is het niet direct duidelijk wat het handigst is om te doen en hoe je dat kunt aanpakken. Energiecoaches zijn een prima stap, maar een digitale test voor je huis – deels al ingevuld met gegevens van het kadaster – met advies en verwijzing naar het energieloket dat er voor jou is, zou fijn zijn. En dan via dat energieloket een stappenplan zodat je goed weet wat je opdracht voor de aannemer of de leverancier wordt. Ondersteun mensen met kennis.

Bewustzijn en gedrag
Niet alleen bewustzijn voor isolatie en hoe je daar komt, is belangrijk. Uiteindelijk gaat het ook om dagelijks gedrag. Spaarlampen, verwarming graadje lager en het lekkere vest aan. Wat kan ik zelf doen? En, ga als gemeente aan de slag met echte participatie en dialoog, daar zijn prima voorbeelden van: https://www.aardgasvrijewijken.nl/handreikingparticipatie/default.aspx
Dan hoeft er misschien geen windmolen in de achtertuin.