Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 augustus 2020

D66 vraagt aandacht voor 180 eenzame ouderen in Weesp

D66 Weesp stelt het college een aantal vragen over de situatie van ongeveer 180 alleen thuiswonende inwoners, ouder dan 75 jaar en aangemerkt als extreem eenzaam, die op dit moment extra kwetsbaar kunnen zijn door het risico op coronabesmetting en vanwege de hitte.

Het getal van 180 personen die een verhoogd risico hebben, is ontleend aan de recent gepubliceerde hitte- en eenzaamheidskaart – een resultaat van het Deltaplan Klimaatadaptatie en het programma Eén tegen eenzaamheid – die laat zien in welke wijken de risico’s op hittestress bij eenzame ouderen het grootst zijn. Het dorstgevoel van ouderen is verminderd, waardoor ze minder drinken en verhitting en uitdroging op de loer liggen. Alleen thuiswonende ouderen van 75+ zijn extra kwetsbaar in deze situatie.
Deze groep is ook een risicogroep voor coronabesmetting. Dagbesteding en doelgroep vervoer is enige tijd stil komen liggen, evenals bezoek van vrijwilligers of andere activiteiten. Extreme eenzaamheid kan hierdoor erger zijn geworden of breder verspreid.

De vragen van D66 Weesp zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de aandacht en de ondersteuning van mensen die in deze situatie zitten. In verpleeghuizen en andere zorgorganisaties zijn hitteprotocollen van kracht, waardoor er extra gelet wordt op mensen die kwetsbaar zijn. Bij ouderen die thuis wonen is dit minder vanzelfsprekend, zeker bij eenzame ouderen met weinig contacten. D66 constateert ook dat er geen informatie hierover te vinden is op de website van de gemeente. Landelijk is die informatie er wel via het RIVM.

Klik hier voor de hitte- en eenzaamheidskaart van Weesp.
Klik hier voor informatie van het RIVM over hitte en corona.