Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Algemene beschouwingen Saskia ter Kuile

We houden de algemene beschouwingen 2020 in bijzondere omstandigheden. Voor veel Weespers is dit een tijd van tegenspoed. Onze gedachten zijn bij allen die dierbaren hebben verloren of die zorgen hebben over ziekte, van henzelf of van naasten. Het is een tijd van tegenspoed voor ouderen en voor de mensen met een verhoogd risico voor besmetting, die angstig zijn of meer dan anders eenzaam zijn. Wij denken aan de mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt en aan kunstenaars die hun bestemming zien verdwijnen. En aan de vele verenigingen die stil staan. Aan de culturele voorzieningen, die nu niet aangeboden kunnen worden.  We denken aan de werkers in de zorg, het onderwijs en in veiligheid die meer werk hebben dan zij aan kunnen. Aan de kinderen die minder scholing krijgen dan dat zij nodig hebben, aan jongeren die elkaar niet meer kunnen ontmoeten, aan ouders die zich daar zorgen over maken. We denken aan de horeca, de winkeliers en aan ondernemers die in hun bestaan worden bedreigd.

Veel bereikt
De problemen van nu en van morgen zijn groter dan dat we alleen aan kunnen. We kunnen dit alleen samen aan. In Weesp werken politieke partijen ondanks de  politieke verschillen die er gewoon zijn met elkaar samen voor onze inwoners. Zo  hebben wij samen een goede uitkomst van de fusie met een gekozen bestuurscommissie van 11 leden voor elkaar gekregen. We zetten stappen in het verbeteren van het dagelijkse leven van Weespers, met groenbeleid, met het stap voor stap oplossen van taaie dossiers zoals het terrassen- en het parkeerbeleid. We hebben goede sociale en culturele voorzieningen. We verwelkomen vele nieuwe Weespers in een prachtige nieuwe wijk, we realiseren daar een mooi park, een stadsstrand en een brede school. We hebben een solide financiële basis. Daar mogen we allemaal best trots op zijn.

Samenkracht
Samen willen we een nog beter Weesp. Een inclusiever Weesp. Een schoner Weesp. Een duurzamer Weesp. Een veiliger Weesp. En dat betere en mooiere Weesp, dat komt er niet alleen door het bestuur en de organisatie van de gemeente. We hebben betrokkenheid van burgers nodig, bij de eigen woningen, bij hun buurt en bij hun stad. Die samenkracht hebben we nodig, ook als we een stadswijk van Amsterdam zijn. Hoe eerder we die samenkracht kunnen mobiliseren en kunnen ondersteunen, hoe beter. D66 zal bij de eerstvolgende financiële rapportage kijken naar de inzet van middelen ten behoeve van het versterken van participatie. Is datgene wat nu is gepland ook daadwerkelijk uitgevoerd?

Erkenning voor inzet
Dat samen doen, dat klinkt alsof D66 vindt dat de gemeente minder verantwoordelijkheid draagt. Niets is minder waar. Het is niet minder doen. Het is anders doen. Steeds met burgers en niet over of voor. De voorwaarden daarvoor maken. Gebruik maken van instrumenten die daar vanuit Amsterdam voor worden aangereikt. Gebruik maken van die sterke partner die we hebben gekozen in het belang van onze inwoners. Voorsorteren, daar waar het kan, op de bestuurlijke fusie. En een blijvend goede relatie onderhouden met onze buren in de Gooi- en Vechtstreek. Erkenning van de inzet van de ambtelijke organisatie, van de medewerkers van de griffie, van de leden van het college in de afgelopen maanden, die voor velen ook persoonlijk lastig zal zijn geweest, is belangrijk. D66 biedt hiervoor een motie buiten de Raad aan, om die erkenning vanuit zoveel mogelijk raadsleden uit te spreken.

Samen met Amsterdam
Ik wil een beeld van partijgenoot Reinier van Dantzig lenen. Hij geeft in zijn Algemene beschouwingen voor de gemeenteraad van Amsterdam de betekenis van het wapen van Amsterdam, de drie Andreaskruizen. Deze zouden staan voor de drie plagen die Amsterdam heeft overwonnen: overstromingen, stadsbranden en de pest. De veerkracht van Amsterdammers zit in het stadswapen. In veel Weespers zit Amsterdams DNA. We kunnen samen tegenspoed overwinnen. Ruimte scheidt de lichamen, maar niet de geest. Laten we die kracht geven aan elkaar en aan onze stad Weesp.