Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 december 2020

Sterke coalitie levert winst op voor Weesp

Eind 2020, halverwege de coalitieperiode, stellen de fractievoorzitters van de Weesper Stads Partij, Groen Links Weesp en D66 Weesp vast dat de sterke coalitie de inwoners van Weesp winst oplevert. Het grootste onderwerp op de coalitieagenda, de ambtelijke fusie, is per 1 juni 2019 gerealiseerd. De bestuurlijke fusie van Weesp met Amsterdam per maart 2022 verloopt voorspoedig. Vooruitlopend op deze fusie kunnen de Weespers dit jaar al gebruik maken van de ruimere mogelijkheden op het gebied van sociale voorzieningen, zoals het minimabeleid en de stadspas.

De ingewikkelde, bestuurlijke stappen voor deze fusie vragen aanpassingsvermogen. Van ambtenaren, die van baan veranderen, van het college die de processen aanstuurt, van de griffie en van de raad en natuurlijk van burgers in Weesp. En midden in die vaak gevoelige processen is er ook nog de coronacrisis en zijn alle werkprocessen omgegooid, naar digitaal en op afstand.

Stevig fundament voor Stadsgebied
Ondanks deze lastige kaders is het gelukt om een stevig fundament voor Weesp als stadsgebied te leggen. Dankzij de inzet van alle partijen in de Raad kunnen we rekenen op een gekozen bestuurscommissie met 11 leden en een dagelijks bestuur. De bewonersparticipatie is breder en sterker door vernieuwingen zoals Weesp begroot. Bewoners geven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomstvisie van Aetsveld, hebben in strategische sessie oplossingen aangedragen voor het versterken van de gemeenschap tijdens corona en hebben inhoud aangeleverd voor plannen, zoals het toeristisch actieplan, het mobiliteitsplan en de omgevingsvisie. Voor het uitvoeren van het bomen- en groenbeleidsplan wordt de komende jaren extra budget uitgetrokken, evenals voor het veiligstellen van sport en cultuur in Weesp. Het streven naar een duurzaam Weesp begint vorm te krijgen, bewoners worden daarbij ondersteunt door Platform Duurzaam Weesp en Versa Welzijn.

Nog genoeg te doen
Inmiddels is bijna 50% van het coalitieakkoord gerealiseerd en is de verwachting dat we 90% van het coalitieakkoord kunnen realiseren in deze coalitieperiode. Het is gelukt om een aantal taaie dossiers, zoals het terrassenbeleid en het parkeerbeleid, af te ronden en met de uitvoer te starten. Voor de resterende periode, tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, is er genoeg te doen. De overgang van Weesp naar Amsterdam blijft aandacht en maatwerk vragen. Gepaste oplossingen voor knelpunten in het verkeer, zoals het kruispunt Amstellandlaan-Casparuslaan, de Bouhuystunnel en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar de A1 worden in de komende periode nader ingevuld. En de plannen voor betaalbare woningbouw op verschillende plaatsen in Weesp moeten transparant en met resultaat worden aangepakt.

Vertrouwen in samenwerking
De coalitiepartners Weesper Stads Partij met fractievoorzitter Lars Boom, Groen Links Weesp met Jan van der Does en D66 Weesp met Saskia ter Kuile zijn trots op wat er al bereikt is en kijken met vertrouwen uit naar de periode tot maart 2022. De Tussenevaluatie college programma 2018-2022 wordt op 9 december besproken in de commissie AZM van de gemeenteraad.