Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

D66 Weesp: geen windturbines in de Bloemendalerpolder

Veel huidige en toekomstige bewoners van Weespersluis maken zich zorgen over de mogelijkheid dat er één of meer windturbines in de Bloemendalerpolder langs de A1 geplaatst zouden kunnen worden. Deze windmolens zouden te dicht bij de woonwijk Weespersluis kunnen komen. D66 Weesp is in gesprek met bewoners en neemt hun argumenten en zorgen serieus.  Maar, een oplossing voor de bewoners is niet alleen te halen met besluitvorming binnen de gemeente Weesp. De gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooische Meren en de provincie Noord-Holland zijn allen betrokken bij de besluitvorming over het plaatsen van windturbines. Ook onderschrijft D66 Weesp, net als veel bewoners, de noodzaak om te komen tot duurzame energievoorziening. Als we geen windturbines willen die te dicht op een woonwijk staan – en dat willen we niet – wat willen we dan wel?

Waar gaat het over?

In het Klimaatakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom. Gebouwen gaan van het gas af en zullen meer stroom nodig hebben voor verwarmen en koken.
Om de afspraken van het Klimaatakkoord te halen, zijn er in de Regionale Energiestrategie (RES) plannen gemaakt om de komende tien jaar bijna vier keer meer duurzame energie uit wind- en zonne-energie op te wekken in de regio. Om te bepalen in welke gebieden meer duurzame (wind)energie opgewekt kan worden, zijn er zoekgebieden aangewezen, waaronder de Bloemendalerpolder, Diemerscheg en Gaasperdam en Driemond. In een zoekgebied wordt gekeken of er plekken zijn die voldoen aan de criteria voor het plaatsen van windmolens of het aanleggen van een zonnepark. Het is niet dus zeker of in deze zoekgebieden ook windturbines geplaatst worden.

Bestaande afspraken

In de gemeente Weesp hebben we al eerder besluitvorming gehad over de RES. We hebben een motie aangenomen om de zichtlijnen in de Bloemendalerpolder in acht te nemen, dat betekent dat een windturbine het landschap niet mag verstoren. En we hebben afgesproken dat eerst geothermie en aquathermie onderzocht worden voordat een zoeklocatie voor windturbines wordt onderzocht. Wat we echter ook hebben afgesproken is dat we als gemeente Weesp in 2030 energieneutraal zijn wat we zeker niet gaan halen zonder duurzame energiebronnen.

Standpunten D66 Weesp

D66 Weesp onderschrijft de doelen van het Klimaatakkoord en de ambities voor duurzaamheid in Weesp. Maar we vinden dat er bij de realisatie van die doelen steeds gekeken moet worden naar aspecten als geluidsoverlast, gezondheid, natuur en cultuurlandschap. Dit afwegend, met name vanwege de te geringe afstanden tussen de woonwijk en de uiterste grenzen van het zoekgebied, zegt D66 Weesp samen met coalitiepartners WSP en Groen Links Weesp nee tegen de zoeklocatie Bloemendalerpolder. Wij zullen hierover een motie indienen voor de raadsvergadering van de gemeente Weesp op 4 februari 2021.

Hiermee zijn we er echter niet. Er zijn zoekgebieden, zoals de Diemerscheg en Gaasperdam – Driemond die, als windturbines langs de gemeentegrens van Weesp worden geplaatst, tot overlast van inwoners van Weesp zullen leiden. Wat er nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord te halen zijn realistische zoekgebieden, op zee, langs snelwegen, havens en industrieterreinen. Daarin zouden de Rijksoverheid en de provincies de regie moeten nemen. Nu loopt iedere gemeente tegen grenzen van bewoners aan en is het niet duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is voor welke informatie aan bewoners.  D66 Weesp gaat met de collega D66 politici en bestuurders van Gooise Meren, Amsterdam, Diemen, de provincie Noord-Holland en de Tweede Kamer in gesprek hoe we dit verder gaan oplossen tegen de achtergrond van onze ambities. D66 Weesp zal daar blijvend de betrokken inwoners in meenemen.