Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2021

Invullen wethouderspost D66 Weesp

Met het vertrek van Leon de Lange naar Landsmeer komen de eerste vragen over het invullen van de wethouderspost in Weesp naar boven.

De fractie van D66 Weesp is aan zet voor een voordracht voor de opvolging van Leon de Lange als wethouder in Weesp. Daarvoor gaan we in overleg met onze coalitiepartners Groen Links Weesp en de Weesper Stadspartij. D66 Weesp is als afdeling onderdeel van D66 Amsterdam. Wij houden ons bij de opvolging van Leon de Lange aan de bepalingen in het huishoudelijk reglement van D66. Bij een tussentijdse invulling van de functie van wethouder voor D66 neemt het bestuur van de afdeling, in dit geval Amsterdam, een beslissing over de manier waarop mensen kunnen solliciteren naar een opengestelde functie. Zodra we duidelijkheid hebben over de vervolgstappen, zullen we die delen, eerst met de eigen fractie D66 Weesp en de fracties van de coalitiepartners en daarna met college en Raad van Weesp. We hopen dat we snel een voorstel kunnen doen naar fracties, college en Raad. We verwachten dit ruim voor het vertrek van Leon de Lange in mei te doen.