Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Weesper of Amsterdammer – bepaal dat lekker zelf

Op 1 juli 2021 vergadert de gemeenteraad van Weesp over een aantal belangrijke zaken. De jaarrekening en de kadernota, de verstedelijkingsstrategie van de metropool regio Amsterdam. En over een motie van het CDA, gesteund door een aantal andere partijen, die wil bepalen hoe de gemeente Amsterdam in de communicatie van de gemeente inwoners moet aanspreken. De aanhef moet volgens het CDA niet ‘Amsterdammers’ maar ‘Inwoners van Amsterdam’ zijn. Anders zouden Weespers zich onvoldoende aangesproken kunnen voelen.
Het bijzondere doet zich nu voor dat we als D66 helemaal niet tegen de vraag aan Amsterdam zijn om Weespers als inwoners van Amsterdam aan te spreken. Wij zijn immers vanaf maart 2022 inwoners van Amsterdam. Maar wat doe je dan als je het helemaal niet eens bent met de argumentatie?

Het argument voor de aanspreekvorm inwoners van Amsterdam in de motie van het CDA is namelijk een argument van identiteit. Wij zijn allemaal Weespers en dat zullen we altijd blijven. Of dat nu wel zo is of niet zo is, dat is niet aan de politiek of de overheid. Jij bepaalt zelf wel of je je Weesper voelt, Amsterdammer of iets heel anders. Daar hoort geen overheid over te gaan.

D66 is nog om een andere reden tegen identiteitspolitiek. Wij vinden dat het afleidt van zaken waar het echt over moet gaan. In het geval van de overgang van Weesp naar de gemeente Amsterdam is dat bijvoorbeeld het bepalen waar we zeggenschap over hebben en besluiten over kunnen nemen. Dit moet vast komen te liggen in de taken en bevoegdheden van de komende Bestuurscommissie. En die taken en bevoegdheden dreigen nu pas per februari 2022 vast te worden gesteld. Veel te laat om er vanuit Weesp nog goed op te kunnen reageren. Ga het gesprek daarover aan en vraag dan meteen even of de aanhef in de correspondentie van Amsterdam ‘Aan de inwoners van Amsterdam’ kan zijn.

Als laatste, D66 vindt het gehamer op die bijzondere identiteit van Weesp pijnlijk voor de inwoners van Driemond, die een positieve keuze hebben gemaakt om zich aan te sluiten bij het stadsgebied Weesp-Driemond. In plaats van onze blik te verengen tot onze eigen navel zou het goed zijn om met elkaar te bepalen wat echt belangrijk is voor inwoners van Weesp, van Driemond, van Amsterdam, in de komende jaren. En een aanspreekvorm staat bij D66 niet in het prioriteitenlijstje.

Thema

Goed Bestuur

D66 Weesp werkt als op een positieve manier samen met andere politieke partijen. Wij zien onze partij als een verbindende factor voor een stabiel en integer bestuur. Wij volgen als oppositiepartij kritisch het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Weesp. D66 maakt duidelijke en consistente keuzes op basis van feiten en argumenten. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn maar ook naar de toekomst van Weesp.

Lees meer