Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2021

Met eenzijdige voordracht wethouder struikelende start raadsbrede koers

De door de WSP ingezette raadsbrede koers wordt door D66 Weesp ondersteund. Met nog 5 maanden te gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het hoog tijd om met alle politieke partijen met open vizier samen te werken voor Weesp. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij immers één bestuurscommissie, zonder een coalitie of oppositie.

D66 zet kritische kanttekeningen bij het door de WSP en het CDA gelopen pad naar die raadsbrede koers. Het besluit om een wethouderskandidaat van het CDA vanuit de WSP naar voren te schuiven is gedaan zonder dat daar een raadsbrede taakopdracht onder ligt. Wat gaat deze wethouder doen? En, als we bedacht hebben wat deze wethouder zou kunnen doen, past daar de voorgedragen kandidaat bij, met profiel en ervaring? En is het niet logischer om bij een raadsbrede koers eerst alle partijen te vragen naar de door hen gewenste oplossingen? En partijen uit te nodigen om kandidaten voor een eventuele wethouderspost voor te dragen?

Tegen de tijd dat deze wethouder eventueel benoemd zou worden, hebben we het over een inzet van 4 maanden, met aftrek van inwerken en vakantieperiodes in de kerst en het voorjaar. Het nut en noodzaak van het aanstellen van een wethouder voor maximaal 16 weken is zonder een scherpe opdracht niet vast te stellen. En, bij een aanstelling van 4 maanden als wethouder heeft de vermoedelijke kandidaat na maart 2022 recht op 2 jaar wachtgeld, een bedrag van mogelijk een ton. D66 vindt een jubelton geen acceptabele besteding van gemeenschapsgeld. Er is niet gekeken naar een alternatief, bijvoorbeeld het inzetten van een onafhankelijke expert als kwartiermaker die alle partijen, de griffie, de gemeentesecretaris en het college zou kunnen bijstaan. WSP en CDA dragen samen één smaak aan, vanuit 1 persoon, waar alles naartoe geredeneerd wordt. Met enige stelligheid wordt zelfs dé nieuwe wethouder van Weesp voorgesteld in het Weespernieuws. Alvast voorsorterend op een blijkbaar overbodige discussie in de commissie AZM en de stemming in de gemeenteraad.

En dat is jammer. Want er liggen werkelijke problemen, die om oplossingen vragen. De overgang van Weesp naar Amsterdam gaat niet vlekkeloos. Er zijn terechte zorgen over meerdere onderwerpen. Iemand met veel ervaring en een stevig bestuurlijk netwerk in Amsterdam zou van werkelijke betekenis voor Weesp kunnen zijn. Kansen voor een gezonde start van de Bestuurscommissie worden gemist.
D66 herkent zich niet in het nu voorliggende proces en de voorgestelde uitkomsten. Niet vanuit de normen en waarden van D66. En niet vanuit gezamenlijke doelen voor de stad Weesp.

Thema

Gemeenteraad

Lees meer