Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 oktober 2021

Radio NH: Achterkamertjes coalitie zonder D66 Weesp

Saskia ter Kuile, fractievoorzitter van D66 Weesp, licht donderdag 14 oktober op radio NH de bestuurscrisis in Weesp toe. D66 Weesp is 12 oktober uit de coalitie van Weesp gestapt. De fractie zet deze stap nadat coalitiepartner WSP en de oppositiepartij CDA samen een kandidaat voor  een wethouderspost voordragen die volgens D66 niet bemenst zou moeten worden. Er ligt namelijk geen werk meer voor die functie.

Vlak voor de eindstreep valt het college in Weesp: D66 heeft er geen vertrouwen meer in. Reden: Terwijl er bijna geen werk meer te doen is voordat de stad opgaat in gemeente Amsterdam, schuift coalitiegenoot WSP een kandidaat naar voren voor de post van wethouder. Nota bene een raadslid van een oppositiepartij.

Saskia ter Kuile, jij bent fractievoorzitter van D66: was dit voor jullie onoverkomelijk?
“Ja, dit vinden wij geen behoorlijk bestuur. Er ligt een eenzijdige voordracht van een wethouders kandidaat van het CDA door de lokale partij WSP. Zonder dat duidelijk is wat deze wethouder gaat doen.”

Laten we even kort de situatie schetsen van gemeente Weesp: jullie zijn sinds 2018 vooral bezig geweest met de komende aansluiting bij gemeente Amsterdam. Die vindt plaats bij de verkiezingen van maart 2022. Dan gaat de bestuurlijke macht over naar Amsterdam en is er in Weesp geen college meer, maar een bestuurscommissie met andere bevoegdheden en taken. Drie-en-een-half jaar zit erop, waarin heel veel al geregeld en bereikt is; wat heeft het college de komende maanden nog te doen?

“Gelukkig niet zoveel, er worden nog enkele dossiers afgerond en dan is het klaar. We hebben 3,5 jaar heel hard samengewerkt en mooie successen behaald voor de Weespers. Daardoor worden onze inwoners ook in het grotere Amsterdam nog goed bediend. Dat deden we als hele raad heel goed en daar ben ik trots op. Maar nu er steeds minder te doen is, kijken ambitieuze wethouders om zich heen naar andere functies. In mei stapte voormalig D66 wethouder Léon de Lange op om burgemeester te worden in Landsmeer. Toen besloten we met coalitie en college dat hij niet zou worden vervangen.”

En wat is er nu gebeurd dat jullie er geen vertrouwen meer in hebben?
“Nu stapt er weer een wethouder op om burgemeester te worden. Ook hier gaf het college aan dat die niet vervangen hoefde te worden, omdat ze het werk die laatste 16 weken wel aankonden. D66 vond dat goed, ook omdat iemand die nu in zou stappen daarmee recht krijgt op wachtgeld, en dat kan oplopen tot 100.000 euro. Daarvan moet je je afvragen of je dat risico wil lopen, voor 16 weken werk, met Kerst en voorjaarsvakantie, waarvan de laatste twee maanden sowieso al bijna niets meer gebeurt. Nu komt er opeens tóch een kandidaat op de proppen voor die functie. De besprekingen daarover zijn door de WSP en het CDA achter de rug van coalitiepartners D66 en GroenLinks gevoerd. Nadat duidelijk was dat er geen overleg mogelijk was over invulling van de functie heeft D66 zich teruggetrokken uit alle coalitie-overleggen. D66 wil geen deel uitmaken van een achterkamertjes coalitie.”

Wat betekent dit nu voor het bestuur van Weesp de komende maanden?
“Dat beschouwen we niet als het probleem van D66. We hebben heel hard gewerkt aan een goede aansluiting van Weesp met Amsterdam. Wij wilden met opgeheven hoofd naar de bestuurscommissie. Mensen moeten zich nu verkiesbaar gaan stellen, maar dat is lastig als de lokale politiek zo naar buiten komt.”

Wat bevreemdt je het meest?
“Dat een fractievoorzitter van het CDA van de oppositie voor de WSP wethouder wil worden. Het CDA is altijd fel tegen de keuze van de Weesper bevolking geweest voor een fusie met Amsterdam. Ze hebben zich jaren verzet tegen de fusie en komen nu op het einde nog even instappen. Ik kan geen enkele bestuurlijke reden hiervoor bedenken.”

En nu? Morgen uitslapen en uit het raam staren?
“Nee, We gaan nu gewoon ons werk doen, als raadsleden. En dan merken we wel wat er op 11 november besloten wordt. Dan wordt de kandidatuur bekrachtigd of verworpen. 16 weken zijn zo voorbij. Wij zullen ons ook gaan concentreren op de verkiezingscampagne.”

Is er ruimte om nog terug te keren in de coalitie? De WSP houdt de deur daarvoor open voor jullie
“Welke coalitie is dat dan? Daar zit dan een CDA-wethouder, maar we hebben geen coalitieakkoord met het CDA. Wij zijn niet betrokken bij de invulling van de functie. Dus wij komen niet terug. We zullen zoveel mogelijk helpen om de overgang naar gemeente Amsterdam voor Weespers zo goed mogelijk in te richten. Maar vanuit de gemeenteraad.”

Is er een winnaar in deze strijd?
“Nee. niemand wint, in welk scenario dan ook. En dat doet me nog het meeste verdriet: met al onze verschillen waren we zó dichtbij. Het zou zo mooi geweest zijn als we samen de eindstreep gehaald hadden.”

Is er vandaag een raadsvergadering?
“Ja, en daar ga ik met mijn collega raadslid Rob ’t Hart met opgeheven hoofd naartoe om ons werk te doen.”