Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 oktober 2021

1 november Praat mee over het verkiezingsprogramma GR2022

Het afgelopen jaar is er onder leiding van de Permanente Programma Commissie D66 Amsterdam door veel leden ontzettend hard en bevlogen gewerkt om tot een sterk concept verkiezingsprogramma van en voor ons allemaal te komen. Met de stadsgesprekken, de enquête onder leden, input van de kennisgroepen en de stadsdeelafdelingen, de expertsessies en de vele gesprekken met de stad is dit conceptprogramma tot stand gekomen. Het conceptprogramma is op 15 oktober door de Permanente Programmacommissie namens het bestuur van D66 Amsterdam aangeboden aan de leden en lijsttrekker Reinier van Dantzig.
Het laatste woord is nu aan de leden van D66 Amsterdam, want zij kunnen tot en met 1 november voorstellen indienen om het programma te wijzigen.

D66 Amsterdam Weesp organiseert op maandag 1 november 20.00 uur een bijeenkomst over de ambities voor Weesp bij de Golfbaan Weesp.  Op 21 november is de AAV waarop we het definitieve verkiezingsprogramma vaststellen. Op die AAV worden amendementen die door leden op het programma zijn ingediend behandeld. De deadline voor het indienen is 1 november om 23.59 uur en kan via dit formulier.

Om een amendement in te dienen moeten er 5 indieners zijn. De namen van deze 5 leden moeten bij het indienen voor 1 november 23.59 uur ook ingevuld worden. Wil je een amendement speciaal voor het stadsgebied Weesp indienen? Neem hiervoor contact op met lijsttrekker Ron Anches.

Op 25 oktober om 20.00 uur organiseert D66 Amsterdam een amendement schrijf avond. Daar wordt onder meer verteld hoe je volgens het reglement een juist en sterk amendement schrijft dat de meeste kans heeft om aangenomen te worden en kun je ook mede-indieners vinden. Aanmelden voor deze avond doe je via ppc@d66amsterdam.nl.