Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Weesp

De fractie van D66 Weesp bestaat per mei 2018 uit de volgende personen: – Saskia ter Kuile, fractievoorzitter en raadslid – Bert Zeeman, raadslid, commissielid SOB, lid rekenkamercommissie en regioambassadeur Gooi en Vecht – Thijs Elderenbosch, commissielid WZ – Wouter Zorg, commissielid AZ en lid auditcommissie – Robbert…

De fractie van D66 Weesp vergadert ongeveer één maal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Gemeenteraadsleden D66 Weesp

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. D66 Weesp heeft twee zetels in de gemeenteraad van Weesp, die in totaal 17 raadsleden heeft.

Leon de Lange wethouder gemeente Weesp

Leon de Lange is sinds september 2017 actief binnen de D66 afdeling Weesp. Na de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter van D66 Weesp. Vanaf 9 mei 2018 is Leon de Lange namens D66 Weesp wethouder voor de gemeente Weesp. Leon de Lange is als wethouder verantwoordelijk voor…

Vanaf 9 mei 2018 is Leon de Lange namens D66 Weesp wethouder voor de gemeente Weesp.

Raadscommissies gemeente Weesp

De gemeenteraad laat zich vooraf adviseren door drie raadscommissies: de commissie Algemene Zaken en Middelen (AZ); de commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB); de commissie Welzijn (WZ). De gemeenteraad kan ook extra commissies instellen of werkgroepen instellen met een specifieke taak. Op dit moment zijn dit de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. …

De gemeenteraad laat zich vooraf adviseren door drie raadscommissies. D66 Weesp heeft drie commissieleden.

Bestuur D66 Weesp

Het bestuur van D66 Weesp organiseert de dagelijkse gang van zaken van de lokale partij. Per mei 2018 is het bestuur van D66 Weesp als het volgt samengesteld: Marion di Bucchianico – voorzitter Cissy Douma-Klijn – secretaris Kamal Shirbaz – penningmeester Neem contact met het bestuur op

Sociale media

Je kunt op de hoogte blijven van de activiteiten van D66 Weesp via sociale media: Facebook D66 Weesp Twitter D66 Weesp