Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert.

Commissies

De leden van de commissies Algemene zaken, Welzijn en Stadsontwikkeling en beheer.

Gemeenteraadsverkiezing 2018

    Op de Algemene ledenvergadering van D66 Weesp van 19 oktober 2017 heeft het bestuur van de afdeling de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekendgemaakt. Christian Zierleyn zal met zijn uitgebreide ervaring de campagneleiding op zich nemen. En wil je meedenken of meepraten over het…

De kieslijst D66 Weesp voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Bestuur

Het bestuur van D66 Weesp organiseert de dagelijkse gang van zaken van de lokale partij. Per oktober 2015 is het bestuur van D66 Weesp als het volgt samengesteld: Marion di Bucchianico – voorzitter Cissy Douma-Klijn – secretaris Kamal Shirbaz – penningmeester Alwin Hollander – algemeen lid.

Sociale media

Je kunt op de hoogte blijven van de activiteiten van D66 Weesp via sociale media: Facebook D66 Weesp Twitter D66 Weesp