Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Weesp

De fractie van D66 Weesp bestaat per 24 juni 2020 uit de volgende personen: – Saskia ter Kuile, fractievoorzitter en raadslid – Rob ’t Hart, raadslid en commissielid SOB – Thijs Elderenbosch, commissielid WZ – Wouter Zorg, commissielid AZ en lid auditcommissie – Robbert Bloem, fractieondersteuner -…

De fractie van D66 Weesp vergadert ongeveer één maal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Gemeenteraadsleden D66 Weesp

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. D66 Weesp heeft twee zetels in de gemeenteraad van Weesp, die in totaal 17 raadsleden heeft.

Leon de Lange wethouder gemeente Weesp

Leon de Lange is sinds september 2017 actief binnen de D66 afdeling Weesp. Na de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 was hij raadslid en fractievoorzitter van D66 Weesp. Vanaf 9 mei 2018 is Leon de Lange namens D66 Weesp wethouder voor de gemeente Weesp. Leon de Lange is als wethouder verantwoordelijk voor…

Vanaf 9 mei 2018 is Leon de Lange namens D66 Weesp wethouder voor de gemeente Weesp.

Commissieleden en fractie-ondersteuners

De gemeenteraad laat zich vooraf adviseren door drie raadscommissies: de commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM); de commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB); de commissie Welzijn (WZ). De gemeenteraad kan ook extra commissies instellen of werkgroepen instellen met een specifieke taak. Op dit moment zijn dit de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. …

De gemeenteraad laat zich vooraf adviseren door drie raadscommissies. D66 Weesp heeft drie commissieleden.

Bestuur D66 Weesp – afdeling Amsterdam

Tot het moment van bestuurlijke fusie tussen de gemeenten van Amsterdam en Weesp in 2022 valt de voormalige afdeling Weesp onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van de afdeling Amsterdam. Het centrale bestuur van D66 Amsterdam wordt aangevuld met een projectbestuurslid Weesp. Voor afdelingszaken kunt u een e-mail sturen naar de…

Sociale media

Je kunt op de hoogte blijven van de activiteiten van D66 Weesp via sociale media: Facebook D66 Weesp Twitter D66 Weesp