Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert.

Commissies

De leden van de commissies Algemene zaken, Welzijn en Stadsontwikkeling en beheer.

Bestuur

Het bestuur van D66 Weesp organiseert de dagelijkse gang van zaken van de lokale partij. Per oktober 2015 is het bestuur van D66 Weesp als het volgt samengesteld: Marion di Bucchianico – voorzitter Cissy Douma-Klijn – secretaris Kamal Shirbaz – penningmeester Alwin Hollander – algemeen lid.

Sociale media

Je kunt op de hoogte blijven van de activiteiten van D66 Weesp via sociale media: Facebook D66 Weesp Twitter D66 Weesp