Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Verkiezingsprogramma D66 stadsgebied Weesp-Driemond 2022-2026

  Dicht de afstand tussen inwoners en de gemeente: nabijheid van bestuur De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Inwoners weten wat goed is voor hun wijk of stadsdeel. D66 vindt de veertien kernwaarden van Weesp erg belangrijk. D66 Amsterdam heeft het bewaken van die kernwaarden…

  • Gepubliceerd op 10 februari 2022
 • Presentatie 22 september 2019 De Waarde van Weesp

  22092019 Stadscongres D66 De Waarde van Weesp De powerpoint presentatie van Leon de Lange en Saskia ter Kuile bij het stadscongres van D66 Amsterdam op 22 september 2019.

  • Gepubliceerd op 24 september 2019
 • Coalitieakkoord 18-22 De toekomst is voor alle Weespers

  De coalitiepartijen, de Weesper Stadspartij (WSP), Groen Links Weesp en D66 Weesp geloven in de kracht van de kennis en de vernieuwingskracht van de Weespers. In de komende jaren 2018-2022 gaan we deze kracht meer inzetten en hebben we als overheid een andere rol. We gaan namelijk, buiten de verantwoordelijkheden die we…

  • Gepubliceerd op 2 mei 2018
 • Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 D66 Weesp

  Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Weesp

  • Gepubliceerd op 15 januari 2018
 • Motie Participatiebeleid december 2014

  Vraagt het college om bij de afspraken rondom het verrichten van tegenprestatie conform de nieuwe participatiewet ervoor zorg te dragen dat de kosten voor vervoer, verzekering en andere kosten die gemaakt moeten worden om de tegenprestatie te leveren, niet ten laste komen van de burger die verplicht wordt de tegenprestatie te leveren. M 2014

  • Gepubliceerd op 25 december 2014
 • Motie monitoring en verantwoording Sociaal domein november 2014

  Het is wenselijk dat bij het vaststellen van de kaders en de verordeningen voor Jeugdhulp, WMO en Participatiewet afspraken over de monitoring en voortgang van de uitvoering tijdig worden vastgelegd. Deze afspraken betreffen waarover en wanneer de raad adequaat wordt geïnformeerd gedurende de komende jaren van implementatie van de decentralisaties.

  • Gepubliceerd op 25 december 2014
 • Hoe werkt de Wmo in 2015?

  Welke ondersteuning krijgen burgers uit de Wmo vanaf 2015.

  • Gepubliceerd op 27 juni 2014
 • Functieprofielen raadslid en wethouder D66

  In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen, opgesteld door het Landelijk Bureau in 2011, bieden hierbij een referentiekader voor de D66 organisatie. Afdelingsbesturen, kunnen teruggrijpen en refereren naar deze profielen bij werving, selectie, bijscholing of beoordeling

  • Gepubliceerd op 28 februari 2014
 • Lijsttrekker Christian Zierleyn over het verkiezingsprogramma

  Luister naar de uitzending van Radio Weesp van 13 februari 2014 waarin Christian Zierleyn het verkiezingsprogramma van D66 Weesp toelicht. http://www.weespernieuws.nl/audio/3090/christian-zierleyn-over-het-verkiezingsprogramma-van-d66

  • Gepubliceerd op 15 februari 2014
 • Campagnefilm D66 Weesp gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Campagnefilm D66 Weesp gemeenteraadsverkiezingen 2014 Aanpakken met verstand - daar staat D66 Weesp voor. Kijk naar de campagnefilm en maak kennis met enkele D66ers uit Weesp en hun opvattingen.

  • Gepubliceerd op 15 februari 2014