Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Motie Participatiebeleid december 2014

  Vraagt het college om bij de afspraken rondom het verrichten van tegenprestatie conform de nieuwe participatiewet ervoor zorg te dragen dat de kosten voor vervoer, verzekering en andere kosten die gemaakt moeten worden om de tegenprestatie te leveren, niet ten laste komen van de burger die verplicht wordt de tegenprestatie te leveren. M 2014

  • Gepubliceerd op 25 december 2014
 • Motie monitoring en verantwoording Sociaal domein november 2014

  Het is wenselijk dat bij het vaststellen van de kaders en de verordeningen voor Jeugdhulp, WMO en Participatiewet afspraken over de monitoring en voortgang van de uitvoering tijdig worden vastgelegd. Deze afspraken betreffen waarover en wanneer de raad adequaat wordt geïnformeerd gedurende de komende jaren van implementatie van de decentralisaties.

  • Gepubliceerd op 25 december 2014
 • Hoe werkt de Wmo in 2015?

  Welke ondersteuning krijgen burgers uit de Wmo vanaf 2015.

  • Gepubliceerd op 27 juni 2014
 • Functieprofielen raadslid en wethouder D66

  In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen, opgesteld door het Landelijk Bureau in 2011, bieden hierbij een referentiekader voor de D66 organisatie. Afdelingsbesturen, kunnen teruggrijpen en refereren naar deze profielen bij werving, selectie, bijscholing of beoordeling

  • Gepubliceerd op 28 februari 2014
 • Lijsttrekker Christian Zierleyn over het verkiezingsprogramma

  Luister naar de uitzending van Radio Weesp van 13 februari 2014 waarin Christian Zierleyn het verkiezingsprogramma van D66 Weesp toelicht. http://www.weespernieuws.nl/audio/3090/christian-zierleyn-over-het-verkiezingsprogramma-van-d66

  • Gepubliceerd op 15 februari 2014
 • Campagnefilm D66 Weesp gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Campagnefilm D66 Weesp gemeenteraadsverkiezingen 2014 Aanpakken met verstand - daar staat D66 Weesp voor. Kijk naar de campagnefilm en maak kennis met enkele D66ers uit Weesp en hun opvattingen.

  • Gepubliceerd op 15 februari 2014