Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Coalitieakkoord 18-22 De toekomst is voor alle Weespers

De coalitiepartijen, de Weesper Stadspartij (WSP), Groen Links Weesp en D66 Weesp geloven in de kracht van de kennis en de vernieuwingskracht van de Weespers.

In de komende jaren 2018-2022 gaan we deze kracht meer inzetten en hebben we als overheid een andere rol. We gaan namelijk, buiten de verantwoordelijkheden die we hebben en de afweging van de belangen, meer loslaten. We moeten lef tonen om deze rolverschuiving plaats te laten vinden en de Weespers te ondersteunen bij hun initiatieven. Met als doel om voor alle Weespers en onze samenwerkingspartners een betrouwbare partner te zijn. We hopen op een constructieve samenwerking voor de komende vier jaar en gaan ons inzetten om Weesp zichzelf te laten blijven naar de toekomst.
Dit akkoord is het vertrekpunt voor de coalitie. We hebben vertrouwen in de verdere uitwerking van dit
akkoord door het college.

Het college gaat het akkoord, na vaststelling, uitwerken in een werkprogramma verdeeld over jaarschijven en bijbehorende benodigde ambtelijke en financiële middelen. Daarbij betrekt zij het overdrachtsdossier dat ter beschikking is gesteld door het vorige college.

Gepubliceerd op 02-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018